Minister Witold Bańka reprezentantem Rady Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej

To ogromny sukces Witolda Bańki. Osobisty, jako byłego sportowca, i jako ministra, który wypowiedział zdecydowaną walkę dopingowi w polskim sporcie – powiedziała premier Beata Szydło na środowej konferencji.


Premier Beata Szydło i minister Witold Bańka za mównicami, w tle flagii Polski 1 z 3
fot. P. Tracz / KPRM

Beata Szydło pogratulowała ministrowi sportu i turystyki Witoldowi Bańce. Zaznaczyła, że jest to duże wyróżnienie także dla rządu i całej Polski. Dzięki staraniom ministra nasz kraj został doceniony na forum międzynarodowym – dodała szefowa rządu.

Polak w kierownictwie Światowej Agencji Antydopingowej

Minister Witold Bańka jest pierwszym Polakiem, który został wybrany do światowych struktur antydopingowych na tak wysokie stanowisko. Jego kandydatura została poparta jednogłośnie przez wszystkie 47 krajów reprezentowanych w Komitecie Rady Europy ds. Światowej Agencji Antydopingowej.

Będziemy wyznaczać kierunki polityki antydopingowej na całym świecie, reprezentując stanowisko wszystkich 47 państw – zapowiedział szef resortu sportu i turystyki. Dodał, że zależy mu na tym, aby Światowa Agencja Antydopingowa była organizacją silną, wzmocnioną także finansowo. Minister podkreślił, że będzie czynił starania o zwiększenie budżetu na działania śledcze.

Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie

To wyróżnienie dla rządu premier Beaty Szydło to efekt działań legislacyjnych, które podjęliśmy kilkanaście miesięcy temu – powiedział minister sportu i turystyki o podjętych w marcu 2016 r. pracach nad przygotowaniem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Witold Bańka ogłosił, że ustawa wejdzie w życie w najbliższym czasie. Jesteśmy dumni z tych rozwiązań. Polska dołączyła do światowej awangardy państw, które będą wyznaczać nowe trendy i kreować politykę antydopingową na świecie – zaznaczył szef resortu sportu i turystki.

Powstanie Polskiej Agencji Antydopingowej

Minister ogłosił również powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej z pionem śledczym. Liczymy na dobrą współpracę z organami ścigania, prokuraturą, służbą celną, służbą skarbową, a także prokuraturą wojskową w zakresie wykrywania i walki z dopingiem – podkreślił.

Czysty sport jest oparty o ducha fair play, o piękną rywalizację. Cieszę się, ze dzisiaj jako minister w rządzie premier Beaty Szydło będę mógł pracować na rzecz walki z dopingiem w wymiarze globalnym – podsumował Witold Bańka.

Światowa Agencja Antydopingowa jest najważniejszą organizacją zajmującą się zwalczaniem dopingu w sporcie. Jej zadaniem jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem i ich monitorowanie.


Zobacz także