Minister nauki: drugi kierunek studiów bez opłat

Zniesienie opłat za drugi kierunek, uwłaszczenie naukowców, promocja uczenia się przez całe życie, a także związki uczelni – zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym coraz bliżej.


Grupa studentów w bibliotece
Fot. Fotolia

Finał prac nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym
 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przynosi ogromne zmiany dla studentów i uczelni wyższych. Jakie? Oto szczegóły:

 • zniesiona zostanie opłata za drugi kierunek studiów;
 • studia będą ściślej połączone ze środowiskiem pracy;
 • studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy;
 • uczelnie będą mogły poszerzać współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym;
 • wprowadzone zostanie tzw. „uwłaszczeniu naukowców”;
 • wejdą w życie nowe zasady tworzenia związków uczelni;
 • promowane będzie uczenie się przez całe życie.

Zmiany przepisów są coraz bliżej. Projekt nowelizacji ustawy jest już w Sejmie. Trzecie czytanie ustawy odbędzie się w piątek.

Drugi kierunek bez opłat
 

Rząd poparł m.in. poselską poprawkę, która znosi odpłaty za drugi kierunek studiów, dostosowując prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mimo iż Trybunał dał czas na wprowadzenie zmian do końca września 2015 r., ministerstwo nauki chce, by już teraz studenci mieli pełną jasność co do obowiązujących reguł.

Uwłaszczenie naukowców
 

Nowością w stosunku  do wcześniejszych propozycji jest rozwiązanie przewidujące, że obie strony jeśli dojdą do porozumienia, będą mogły przyjąć elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące:

 • praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji.

Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Skrócony zostanie jednak  (w stosunku do wcześniejszych propozycji)  termin na podjęcie przez uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji - z 6 do 3 miesięcy .

Kształcenie przez całe życie
 

Nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na:

 • szkoleniach,
 • kursach,
 • w pracy zawodowej,
 • wolontariacie.

Będzie można je zaliczać na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.

Związki uczelni
 

Nowelizacja ustawy daje również  możliwość tworzenia związków uczelni na nowych zasadach. Na korzystniejszych warunkach pozwoli uczelniom m.in. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Zobacz także