Minister finansów: Decyzja o podwyższeniu ratingu Polski potwierdza przyjęty kierunek działań

Decyzja agencji ratingowej daje satysfakcję i potwierdza przyjęty kierunek działań, politykę, którą z żelazną konsekwencją prowadzimy – podkreśliła minister finansów Teresa Czerwińska odnosząc się do piątkowego raportu agencji S&P Global Ratings, która podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej do A- z BBB+.


Budynek KPRM.

Z dużą satysfakcją przyjmuję decyzję agencji ratingowej S&P Global o podwyższeniu ratingu dla Polski. Decyzja ta oznacza, że polityka fiskalna polskiego rządu jest bardzo mocną stroną oceny jakości inwestycyjnej naszego kraju. W tym roku deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1 proc. PKB jest bardzo realny – mówiła minister.

Taka decyzja agencji ratingowej - niezależnej instytucji, merytorycznej - daje satysfakcję, potwierdza politykę, jaką realizujemy – podkreśliła. 

****

Agencja S&P podniosła rating Polski
W piątek wieczorem agencja S&P Global Ratings podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej do stabilnej.

S&P podała, iż podwyżka odzwierciedla mocne osiągnięcia w postaci zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwagi fiskalnej, a także zróżnicowanie i konkurencyjność gospodarki. W szczególności, polski sektor eksportowy odpowiada za 55 proc. PKB vs. 27 proc. w 2000 r., co w przypadku dużych gospodarek odzwierciedla niezwykły zakres otwartości. Jak napisano w raporcie obok długoterminowych wyzwań dla finansów publicznych, wynikających z negatywnej sytuacji demograficznej Polski, którą pogarsza niedawna obniżka wieku emerytalnego, uważamy politykę fiskalną jako silną stronę kredytową Polski.

Agencja obniżyła prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski na lata 2018-20 do 0,9 proc., 1,5 proc., 2,0 proc. PKB z 2,0 proc., 2,5 proc., 2,5 proc. PKB.S&P prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2018 r. wyniesie 4,8 proc., a w 2019 r. spowolni do 3,4 proc.


Zobacz także