Minister Elżbieta Rafalska o programie „Rodzina 500 plus”

„Jest to projekt odważny i śmiały, solidarnościowy z polskimi rodzinami i demograficzny" – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Mam głębokie przekonanie, że przy dobrej współpracy z samorządami uda nam się uruchomić program na początku kwietnia 2016 r." – wyjaśniła.


Minister Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk na konferencji prasowej 1 z 4
Fot: KPRM

Minister przypomniała, że Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. Projekt został przekazany przez premier Beatę Szydło do prac parlamentarnych. Jak poinformowała Elżbieta Rafalska, Sejm zajmie się nim na najbliższym posiedzeniu.

Minister podkreśliła, że Polski nie stać na tolerowanie dalszej sytuacji związanej z demografią i polityką ludnościową.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk zaznaczył, że rząd chce prowadzić program „Rodzina 500 plus” we współpracy z samorządami. Samorządy są tu naszym partnerem. Otrzymają one pieniądze na obsługę programu. W tym roku będzie to blisko 350 mln zł – wyjaśnił Bartosz Marczuk. Jak dodał, rząd będzie także prowadził szkolenia dla samorządowców, jak wprowadzać ustawę w życie.

Główne założenia programu „Rodzina 500 plus”

W zaakceptowanym przez rząd projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przewidziano wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane 500 zł miesięcznie – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko trafi do rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł z dzieckiem niepełnosprawnym. Pieniądze będą wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Sposób jego wypłaty będzie wygodny dla rodziców lub opiekunów. Pieniądze będzie można odebrać np. w kasie urzędu miasta lub ośrodku pomocy społecznej albo złożyć dyspozycję przelewu na konto w banku. Nie będzie ono wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” w liczbach

  • 2,7 mln – tyle rodzin skorzysta z programu
  • 3,7 mln – tyle dzieci zostanie objętych wsparciem
  • 176 - 190 tys. zł – tyle kosztuje wychowanie dziecka
  • 57% - 61% – tyle  kosztów utrzymania dziecka pokryje program 500plus
  • 15 – 30% – tyle budżetu rodziny przeznaczają na utrzymanie dziecka
  • 317 tys. zł – tyle kosztuje wychowanie dwójki dzieci
  • 504 zł – przeciętne wydatki na osobę w rodzinie z trójką dzieci
  • 6 tys. zł – tyle rocznie dostaną rodzice na wychowanie dziecka
  • 18 tys. zł – tyle rocznie dostaną mniej zamożni rodzice z trójką dzieci
  • 324 tys. zł – tyle dostaną mniej zamożni rodzice na wychowanie trójki dzieci do 18 roku życia.

 


Zobacz także