Minister Boni o państwie przyjaznym dla obywatela

26 projektów e-administracji, wprowadzenie karty ubezpieczenia zdrowotnego i poprawa standardów administracji to niektóre elementy Państwa Optimum, czyli przyjaznego obywatelowi.


- Państwo Optimum jest skupione na obywatelu, nie wycofuje się, ale świadomie wskazuje pola interwencji, sprawnie używa nowych technologii - mówił w czwartek minister Michał Boni.

Podkreślił, że jest w nim tyle regulacji, ile naprawdę potrzeba dla życia instytucji, służenia obywatelom i dla rozwoju biznesu. - To jest takie państwo, w którym mamy tylko tyle interwencji, ile potrzeba dla rozwoju i inwestycji - dodał.- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce zrealizować 26 projektów w ramach programu e-administracji - zapowiedział minister Boni. Będą to m.in. e-podatki, możliwość założenia działalności gospodarczej online, odpisy z KRS i dostęp do ksiąg hipotecznych.- Udało nam się przedstawić Komisji Europejskiej plan naprawczy, zaakceptowany przez Komisję; wprowadziliśmy nowe standardy zarządzania projektami i myślę, że dzięki temu odblokowano przeszło 3 mld 300 mln zł z programu Innowacyjna - powiedział w czwartek.

Minister administracji i cyfryzacji zapowiedział, że rząd chce wprowadzić do 2014 r. kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy tez w pełni wdrożony ma być numer 112, umożliwiający wzywanie pomocy.- Chcę powołać Zespół ds. Uproszczenia Procedur Administracyjnych z udziałem Rządowego Centrum Legislacji, z udziałem ministra sprawiedliwości, ministerstwa pracy i polityki społecznej, zdrowia, finansów, wszędzie tam, gdzie usługi administracyjne są istotne i można by myśleć o uproszczeniu ich procedur - powiedział.Minister zapowiedział też utworzenie Centrum Tworzenia Standardów Jakości Usług. - Proszę zwrócić uwagę - nie tylko standardów usług, nam bardzo często i tego brakuje - ale wysokiej jakości tych usług i to w takim duchu, żeby to nie obowiązywało tylko służbę cywilną, ale całą administrację - dodał.- Dzieje się wiele spraw, obywatele narzekają, piszą listy do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do Rzecznika Praw Dziecka, Praw Pacjenta, Ubezpieczonych. Uznałem za ważne i zaprosiłem do współpracy uzyskując zgodę od wszystkich partnerów, żeby raz na miesiąc spotykał się taki zespół monitorujący, tak żeby nie czekać tygodniami na przepływ papierów - powiedział.Dodał, że ten monitoring pokaże też, jakie obszary wymagają szerszej legislacyjnej interwencji rządu. - Narzędziem istotnym po doświadczeniu ACTA, po Kongresie Wolności w Internecie, po spotkaniu się z ludźmi Sieci, jest powołanie Forum Partnerów Sieci, tak żeby ta wymiana poglądów, także niekiedy spór o różne rozwiązania miał gdzie się odbywać - podkreślił minister Boni.Szef resortu administracji i cyfryzacji zapowiedział ponadto, że będzie namawiać Kościoły do podpisania porozumienia ramowego ws. odpisu podatkowego. Jego zdaniem, sprawą jego wysokości powinien zająć się parlament. - W nowoczesnym państwie, w którym powinna obowiązywać przyjazna odrębność między państwem a różnego rodzaju Kościołami, przyjazna w sensie szacunku dla wyborów duchowych obywateli, nie ma żadnego powodu, aby finansować np. składki ubezpieczeniowe i zdrowotne księży. Stąd wycofujemy się z Funduszu Kościelnego i mówimy o odpisie od podatku, czyli o decyzjach obywatelskich - podkreślił.Minister poinformował, że W połowie 2013 r. ruszy Centralne Repozytorium Informacji Publicznej, a projekt ustawy o otwartych zasobach będzie konsultowany na przełomie 2012 i 2013 r. W repozytorium powinny znaleźć się w szczególności: dane geograficzne, demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, informacje budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, ochrony i zanieczyszczenia środowiska, zdrowotne, prawne oraz edukacyjne.


Zobacz także