Mija rok od wprowadzenia rocznych urlopów rodzicielskich. Skorzystało 128 tys. rodziców

17 czerwca minął rok od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w urlopach dla rodziców. Największa zmiana to wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 26 do 52 tygodni – czyli roku. Do kwietnia 2014 r. z rocznych urlopów rodzicielskich skorzystało 128 tys. rodziców.


Bobas w beciku
Fot. Fotolia

Roczny urlop rodzicielski
 

Od 17 czerwca 2013 r. z wydłużonych urlopów mogą skorzystać wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Na urlop składa się z:

 • 20 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • 26 urlopu rodzicielskiego.

Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani zwolnić rodzica w trakcie jego trwania. Ustawa o urlopach przewiduje również możliwość powrotu do pracy na część etatu.

Zasiłki dla rodziców
 

Rodzice mogą sami zdecydować o wysokości zasiłku. Mają 3 możliwości:

 • zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia przez pierwsze pół roku, a 60% przez kolejne pół,
 • 80% jeśli rodzic od razu skorzysta z rocznego urlopu,
 • 100% zasiłku, jeśli matka decyduje się wyłącznie na urlop macierzyński (podstawowy i dodatkowy) bez urlopu rodzicielskiego.

Najczęściej zadawane pytania
 

W rocznicę wprowadzenia rocznych urlopów rodzicielskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) odpowiedziało na najczęściej zadawane pytania:

 • Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice?
 • Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?
 • Kto może pobierać zasiłek w czasie urlopu dla rodziców?
 • Czy można pracować na urlopie macierzyńskim?
 • Jaki urlop przysługuje tacie dziecka?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na stronie MPiPS

Więcej informacji na temat rocznego urlopu rodzicielskiego:


Zobacz także