Migracje, Brexit, polityka klimatyczna, Wieloletnie Ramy Finansowe oraz sankcje wobec Rosji były tematem szczytu Rady Europejskiej

W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Podczas szczytu przywódcy zdecydowali, że instrument finansowy dla łagodzenia skutków kryzysu w strefie euro ma być częścią unijnego budżetu na lata 2021-2027 i ma podlegać wytycznym państw strefy euro.


Premier Mateusz Morawiecki wychodzi z samochodu i wita się z kobietą. 1 z 7
Fot. Adam Guz / KPRM

Strefa euro powinna dalej prowadzić reformy strukturalne i ten instrument finansowy w ramach wieloletnich ram, a więc w kształcie takim, na który mamy wpływ, jest przez nas jak najbardziej popierany. O to właśnie zabiegaliśmy – powiedział.

W ocenie polskiego szefa rządu, fakt, że będzie on częścią wieloletnich ram finansowych, oznacza, że nie jest to osobny budżet, co jest podstawowe dla ochrony interesów Polski.

Nowy unijny budżet na lata 2021-2027

Przywódcy unijni chcą, by porozumienie ws. nowego budżetu zostało osiągnięte jesienią 2019 r., a nie przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, jak zapowiadała Komisja Europejska.

Premier podkreślił, że priorytetem dla polskiego rządu nie jest tempo prac nad unijnym budżetem, lecz uwzględnienie interesów Polski. Premier zaznaczył, że polski rząd nie zgodzi się na dyskryminacyjne cięcia w polityce spójności i wspólnej polityce rolnej oraz walczy o jak najwyższe dopłaty dla rolników.

Przedłużenie sankcji i krytyczne stanowiska 28 wobec Rosji

W kontekście wydarzeń na Morzu Azowskim premier podkreślił, że polskie stanowisko w tej sprawie jest bardzo krytyczne. Przypomniał, że Polska była bardzo aktywna na forum unijnym w celu wypracowywania odpowiedniego oświadczenia w tej sprawie.

Rada Europejska jednogłośnie zdecydowała o przedłużeniu o kolejne pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji.

Polityka klimatyczna

Ustalono wzmocnienie roli Rady Europejskiej w uzgadnianiu polityki klimatycznej, co powoduje, że bez zgody poszczególnych krajów nie będzie możliwe określanie dodatkowych instrumentów i celów klimatycznych bez uwzględnienia opinii poszczególnych krajów. Premier podkreślał inny punkt startu Polski niż pozostałych krajów UE w kwestii polityki klimatycznej.

Brexit

Szef polskiego rządu zapewnił, że Polska jest przygotowana na brak porozumienia między UE a Wielką Brytanią i przypomniał, że w takiej sytuacji istnieją uzgodnienia bilateralne co do traktowania wzajemnie polskich obywateli na Wyspach Brytyjskich i brytyjskich w Polsce – na zasadzie wzajemności, z respektowaniem dotychczasowych wszystkich socjalnych, społecznych warunków funkcjonowania tej ludności.

Migracje

Decyzje o polityce migracyjnej i azylowej będą zapadały w Warszawie i jest to ogromne polskie zwycięstwo naszego kraju – podkreślił szef polskiego rządu. UE wypracowuje konkretne kryteria zastosowania polityki migracyjnej i azylowej w kształcie, który został uzgodniony na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu tego roku.

Spotkanie z premierem Hiszpanii

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Hiszpanii Pedro Sánchenzem. Tematem spotkania były relacje dwustronne i możliwość współpracy Polski i Hiszpanii w procesie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych oraz przyszłości polityki spójności. Premier Sánchez pozytywnie ocenił zaangażowanie Polski w przeprowadzenie konferencji klimatycznej COP 24. Premierzy rozmawiali również o zwalczaniu przestępczości podatkowej w obu krajach. Pedro Sanchez zapowiedział zorganizowanie polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych w pierwszej połowie przyszłego roku.


Zobacz także