Maluchy w tańszych przedszkolach

Tańsze przedszkole dla wszystkich dzieci to najważniejszy cel projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Założenia do niej przyjął dzisiaj rząd. To kolejna, korzystna propozycja z pakietu rozwiązań prorodzinnych zapowiedzianych przez premiera Donalda Tuska w tzw. drugim exposé.


Rodzice z dwójką dzieci

Przedszkola tanie i dostępne

Rząd zdecydował, że budżet państwa przekaże samorządom pieniądze na rozwój edukacji przedszkolnej, zwiększenie liczby miejsc oraz poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Dotacją objęty zostanie każdy przedszkolak w wieku od 2 do 5 lat bez względu na czas pobytu w placówce. Takie rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla samorządów, jak i rodziców, którzy za pobyt dziecka w przedszkolu zapłacą mniej. Rodziny o niskich dochodach już od stycznia 2014 r. będą mogły też liczyć na zwolnienie (w całości lub części) z opłat za przedszkole. Więcej miejsc w tanich przedszkolach to większe szanse na powrót matek do pracy.

Zmniejszą się wysokie obecnie opłaty ponoszone przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówce ponad ustalone przez gminę bezpłatne godziny. Od września 2013 r. - za 6 i 7 godzinę rodzice zapłacą po 1 zł, a od września 2014 r. - symboliczną złotówkę będą płacić za 6, 7 i 8 godzinę zajęć. Docelowo - od września 2015 r. - każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu - ponad bezpłatny wymiar - będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty.

Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata.

Kompleksowe propozycje dla polskich rodzin

Do tej pory rząd przyjął: tzw. ustawę żłobkową, zwiększającą dotacje dla gmin na założenie żłobka lub klubu dziecięcego; ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych przewidującą opłacanie z budżetu państwa składek emerytalnych i rentowych za wszystkie osoby rezygnujące z pracy na rzecz wychowania dzieci oraz nowelizację Kodeksu pracy zakładającą, że jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego ma być  wykorzystany przez drugiego rodzica. Obecnie przygotowywane są przepisy dotyczące wprowadzenia rocznego urlopu rodzicielskiego.

Podstawy dobrej polityki prorodzinnej wyznaczają także inne programy rządowe:  „Mieszkanie dla Młodych” (skierowany do rodzin i singli do 35 roku życia), refundacja in vitro (3-letni program ruszy w lipcu 2013 r. i obejmie 15–20 tys. par, a z publicznych pieniędzy zostanie sfinansowane ok. 70-80 proc. kosztów procedury). Rządowe wsparcie to także becikowe oraz większa ulga podatkowa dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci.


Zobacz także