Maluch 2015: 151 mln zł na utrzymanie lub utworzenie żłobków [wyniki konkursu]

Dzięki środkom z rządowego programu Maluch 2015 dofinansowanych zostanie ponad 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi – podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Żłobki powstaną także na uczelniach. To wsparcie w opiece nad dziećmi dla studentów i pracowników uczelni wyższych.


Pluszowa sowa - symbol programu. Napis: polityka prorodzinna. Program "Maluch na uczelni". 43 uczelnie otrzymają dofinansowanie na utworzenie bądź utrzymanie żłobka

Maluch 2015:  Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie

Dotychczas w ramach rządowego programu Maluch gminy mogły liczyć na dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.  Pomoc była podzielona na 2 obszary: na budowę oraz na utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych.  Ze wsparcia mogły skorzystać również podmioty prywatne, w tym przedsiębiorcy. W 2015 r.  uruchomiono dodatkowy, 4. moduł. Dzięki temu teraz również uczelnie mogą liczyć na rządową pomoc. Na budowę i utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi otrzymają dodatkowe pieniądze.

Wyniki konkursu Maluch 2015 – sprawdź, gdzie powstaną nowe miejsca opieki dla dzieci.

Wsparcie dla studiujących rodziców

Program „Maluch na uczelni” to dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnienie dziennych opiekunów na uczelniach. Dzięki temu pogodzenie nauki z wychowaniem dziecka będzie znacznie łatwiejsze.

W konkursie wytypowano blisko 50 miejsc. Na 43 uczelniach (publicznych i niepublicznych) w całej Polsce powstanie ponad 1,4 tys. miejsc opieki dla najmłodszych, a ponad 1,3 tys. istniejących już miejsc zostanie dofinansowanych. Na ten cel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w sumie ponad 9,2 mln zł.

Program „Maluch na uczelni” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Coraz więcej miejsc opieki nad najmłodszymi

Liczba miejsc opieki nad najmłodszymi cały czas rośnie. Jeszcze w 2011 działało 571 placówek. Teraz jest ich 4 razy więcej. Ponad 2,7 tys. miejsc zapewnia opiekę nad ponad 71 tys. dzieci. Od początku działania programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel 472 mln zł.

Rekordowe finansowanie

W tym roku wysokość środków na program Maluch jest rekordowa – to 151 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż rok temu. Pieniądze trafią do gmin, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz po raz pierwszy do uczelni wyższych.

Więcej informacji o programie Maluch 2015 na stronie MPiPS.


Zobacz także