Małe firmy z terenów powodziowych otrzymają pomoc finansową

Właściciele warsztatów, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, małe sklepy i punkty usługowe mogą liczyć na 50 tys. zł pożyczki, która w całości lub w części będzie umorzona. Pożyczek udzielać będą lokalne fundusze pożyczkowe, z którymi minister gospodarki będzie zawierał umowy określające szczegółowe zasady wsparcia.
 


Takie rozwiązania przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej. Zaproponowane w niej regulacje obejmą małe firmy zatrudniające do 50 pracowników, które doznały szkód w majątku trwałym i obrotowym. O pomoc mogą występować również właściciele firm prowadzących działalność sezonową. Pomoc obejmie tylko te firmy, które przed wystąpieniem powodzi nie były w stanie upadłości.

Przedsiębiorcy, którzy byli ubezpieczeni i spełnili wszystkie warunki przewidziane w ustawie, po rozliczeniu mogą uzyskać pełne umorzenie zaciągniętej pożyczki. Nieubezpieczeni natomiast mogą liczyć na umorzenie 75 proc. kwoty pożyczki, do spłaty zostanie im maksymalnie 12,5 tys. zł.

Uzyskanie pożyczki będzie dość proste. Poszkodowany będzie musiał uzyskać od wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta zaświadczenie, że szkoda jest wynikiem tegorocznej powodzi. Wzór zaświadczenia zostanie dołączony do ustawy w postaci załącznika. Poza tym przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie, że spełnia warunki wymagane do otrzymania pożyczki. Rozmiar szkód musi zostać oszacowany przez rzeczoznawcę.

 


Zobacz także