Londyn 2012: poradnik kibica olimpijskiego

Będziesz w Londynie kibicować naszym sportowcom? Sprawdź, co warto wiedzieć przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii na Igrzyska Olimpijskie.Fot. Fotolia

Przed wyjazdem
 • By wjechać do Wielkiej Brytanii, potrzebny jest ważny paszport lub dowód osobisty - Wielka Brytania nie jest w Strefie Schengen. Pamiętaj, że po zgłoszeniu utraty dokumentu, jeśli go odzyskasz, jest on już nieważny i zostanie zatrzymany na granicy Wielkiej Brytanii.
 • Sprawdź, czy Twój paszport lub dowód osobisty jest w dobrym stanie, a zdjęcie umożliwia stwierdzenie tożsamości.
 • Licz się z tym, że w czasie Igrzysk Olimpijskich kolejki na przejściach granicznych, szczególnie na lotniskach, będą dłuższe niż zwykle.
 • Pamiętaj, że posiadanie przy wjeździe do Wielkiej Brytanii większej kwoty pieniędzy (powyżej równowartości 10 tys. euro) musi być odpowiednio udokumentowane, np. wyciągiem z banku.
 • Nie noś przy sobie powyżej 1000 funtów - londyńska policja walczy z nielegalną sprzedażą biletów na igrzyska i może zatrzymać pieniądze, jeśli istnieje podejrzenie, że pochodzą one z przestępstwa. Za nielegalny handel biletami grozi grzywna do 20 000 funtów.
 • Alkohol i papierosy mogą być wwożone do Wielkiej Brytanii z terytorium państwa członkowskiego UE tylko do użytku osobistego. Nie ma ściśle określonych limitów, ale uznaje się, że chodzi o: do 800 sztuk papierosów, do 1 kg tytoniu, do 110 litrów piwa, do 90 litrów wina oraz do 10 litrów mocnego alkoholu.
Zdrowie na miejscu
 • W Wielkiej Brytanii odnotowuje się w ostatnich latach rosnącą zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową. Rocznie rejestruje się ok. 6 tys. nowych przypadków zarażenia wirusem HIV.
 • Jeśli nie płacisz składek ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii (National Insurance), aby skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej musisz posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wydają ją oddziały NFZ w Polsce (szczegóły na www.nfz.gov.pl). EKUZ uprawnia do korzystania tylko z usług medycznych w przypadkach nagłych i w podstawowym zakresie, dlatego wyjeżdżającym powinni wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które w razie konieczności pokryje koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 • Szczegółowe informacje na temat opieki medycznej w czasie Igrzysk Olimpijskich znajdziesz na stronie internetowej www.nhs.uk/2012.
 • W przypadku drobniejszych problemów ze zdrowiem, np. przeziębień czy kłopotów żołądkowych, poradę możesz uzyskać w aptece.
 • W razie poważniejszych schorzeń po pomoc lekarską można udać się, bez konieczności wcześniejszego umówienia się, do przychodni (walk-in centre). W wypadku wymagającym natychmiastowej interwencji lekarza można się zgłosić na oddział ratunkowy szpitala (Accident & Emergency) lub zadzwonić po ambulans pod numer 999 lub 112.
 • Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia. Pozostałe osoby muszą wnieść opłatę ryczałtową w wysokości 7,65 funta za każdy lek na receptę.
 • Część kosztów trzeba ponieść także w przypadku leczenia stomatologicznego: zryczałtowaną opłatę za badanie oraz 80 proc. kosztów leczenia. Pamiętaj, że koszty leczenia stomatologicznego są w Wielkiej Brytanii kilkukrotnie wyższe niż w Polsce.
 • Transport sanitarny do Polski jest całkowicie opłacany przez pacjenta.
 • W przypadku korzystania z opieki placówki działającej poza tzw. systemem NHS (www.nhs.uk) trzeba opłacić pełne koszty leczenia. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów to oryginały rachunków i dowodów zapłaty.
Co poza tym, że ruch jest lewostronny? Dla zmotoryzowanych kibiców
 • Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach.
 • Rozmowa przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu jest zabroniona.
 • Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi 0,8 promila.
 • Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym. Nadal jednak służy za dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia autocasco (AC). W Wielkiej Brytanii polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak w Polsce. Dlatego też poruszanie się samochodem użyczonym może wywoływać wątpliwości co do zakresu posiadanego ubezpieczenia. Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • W czasie Igrzysk Olimpijskich trzeba liczyć się z utrudnieniami na ulicach Londynu - korzystaj z transportu publicznego.
 • Zasady parkowania w Londynie: ciągła żółta linia - pojedyncza oznacza zakaz zatrzymywania się i postoju w godzinach określonych na znaku (zazwyczaj do 18.30), zatrzymanie się w celu odebrania lub wysadzenia pasażerów jest dopuszczalne. Podwójna żółta linia oznacza całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju. Ciągłe czerwone linie - pojedyncza oznacza zakaz zatrzymywania się i postoju w godzinach określonych znakiem, podwójna - bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju. Clearways - w strefie tak oznaczonej obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się oraz postoju. Stawki mandatów za nieprawidłowe parkowanie wynoszą od 50 do 65 funtów w zależności od strefy miasta, o ile zostaną uiszczone w ciągu 14 dni. Po tym czasie opłata wzrasta dwukrotnie. W niektórych strefach policja ma prawo założyć blokadę na koła.
 • Jeśli chcesz wjechać samochodem do centrum Londynu, musisz opłacić tzw. congestion charge. Stawka to 10 funtów za dzień.
Transport publiczny
 • Przed pierwszym przejazdem warto zaopatrzyć się w tzw. kartę Oyster, dzięki której możesz o około połowę ograniczyć koszty transportu. Karta kosztuje 5 funtów (zwrotny depozyt). Pojedynczy przejazd autobusem z kartą Oyster kosztuje 1,35 funta, metrem od 2 funtów (w zależności od ilości przejechanych stref i pory dnia). Przejazd na podstawie jednorazowego biletu kosztuje odpowiednio 2,30 i 4 funty.
 • Wszelkie niezbędne informacje na temat transportu publicznego w Londynie w czasie Igrzysk Olimpijskich znajdziesz na stronie www.getaheadofthegames.com.
 • W Londynie funkcjonują dwa rodzaje taksówek. Czarne, tzw. black cabs, oraz tańsze –minicabs. Black cabs zatrzymujesz gestem ręki lub zamawiasz telefonicznie. Wolne taksówki mają zapaloną żółtą lampkę z napisem "for hire". Minicaby zamawia się tylko telefonicznie.
Bezpieczeństwo
 • Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, masz prawo starać się o odszkodowanie w Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.cica.gov.uk.
 • Największa liczba przestępstw popełniana jest w londyńskich dzielnicach Westminster i Camden (na podstawie danych statystycznych Metropolitan Police). Na ogół są to drobne kradzieże i zakłócanie porządku publicznego. Poważne przestępstwa, takie jak rozboje i pobicia, popełniane są najczęściej w dzielnicach Tower Hamlets, Southwark, Lambeth oraz Haringey.
 • Policja ma obowiązek przyjmowania zawiadomień o kradzieży dokumentów i mienia. Jednak ze względu na dużą ilość tych zgłoszeń często odmawia wydawania odpowiedniego zaświadczenia.
 • Picie alkoholu w miejscach publicznych jest dozwolone, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej. W niektórych miejscach spożywanie alkoholu może być czasowo zabronione (Designated Public Places Orders). Niezgodne z prawem jest spożywanie alkoholu w środkach komunikacji miejskiej.
 • W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku noszenia przy sobie dokumentu tożsamości, ale w czasie Igrzysk miej lepiej ze sobą fotokopię paszportu lub dowodu osobistego. Sam dokument zostaw bezpiecznym miejscu.

Pomoc konsularna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie uruchamia dodatkowe numery telefonów alarmowych wyłącznie dla osób przebywających na terenie Wielkiej Brytanii w związku z Igrzyskami i Paraolimpiadą:

+44 74 2526 5407, +44 74 2366 4348
(czynne w dniach 27.07-12.08 oraz 29.08-9.09).

W czasie Igrzysk będą również czynne dwa punkty informacji konsularnej:
 • Wydział Konsularny, 73 New Cavendish Street, Londyn, W1W 6LS (najbliższa stacja metra: Oxford Circus), tel. +44 20 7291 3914 w godzinach od 8.30 do 19.30,
 • Polonijne Centrum Olimpijskie w POSK-u, 238-246 King Street, Londyn W6 0RF (najbliższa stacja metra: Ravenscourt Park) w godzinach od 10.00 do 18.00.
Konsul może udzielić pomocy w nagłych przypadkach losowych. W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

W razie utraty pieniędzy konsul może pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce, a w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu. Kwota, na jaką została udzielona , musi zostać zwrócona w ciągu 30 dni.

W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności obywatel RP ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem. Należy przy tym pamiętać, że uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp., świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe. Konsul nie pomaga w uzyskaniu zakwaterowania i nie pełni funkcji adwokata.

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Wielkiej Brytanii

Więcej o Igrzyskach Olimpijskich w Londynie:
Oficjalna strona Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012 w Londynie: www.london2012.com
Oficjalna strona ruchu olimpijskiego: www.olympic.org
Strona Polskiego Komitetu Olimpijskiego: www.olimpijski.pl
Strona Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego: www.paralympic.org.pl

Zobacz także