Łódź: LabFactor - nowoczesna baza edukacyjna Politechniki Łódzkiej [Polska w budowie]

Politechnika Łódzka zyska tzw. „LabFactor”, czyli nowy budynek Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Inwestycja powstaje z myślą o kształceniu specjalistów dla nowych, a także już działających w Łodzi i regionie, branż gospodarki.


Plac budowy
Fot. Jacek Szabela

W środę 21 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego połączone z podpisaniem aktu erekcyjnego pod budowę LabFactor.

LabFactor to jeden z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych w Polsce. Będzie miał cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Jego powierzchnia użytkowa to prawie 4500 m2, z których większość, bo ok. 3850 m2 to powierzchnia infrastruktury dydaktycznej.

Kształceni w nim będą studenci na kierunkach priorytetowych czyli:

  • inżynierii procesowej,
  • inżynierii biochemicznej,
  • inżynierii środowiska.

Aparatura doświadczalna zakupiona dzięki projektowi sprzyjać będzie prowadzeniu zajęć o charakterze praktycznym - kształceniu rozwijającemu wyobraźnię inżynierską. Powstaną nowoczesne laboratoria:

  • laboratorium nanotechnologii i energii wodorowej,
  • bezpieczeństwa procesów przemysłowych,
  • czystych technologii,
  • fotochemii stosowanej.

LabFactor jest jednym z ostatnich projektów realizowanych przez Politechnikę Łódzką z funduszy unijnych - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - na lata 2007-2013. Całkowity koszt planowanej inwestycji to ponad 51 mln zł. 


Zobacz także