List premier Ewy Kopacz ws. jednolitego rynku cyfrowego UE

We wtorek premier Kopacz wraz z szefami rządów Czech, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii wystosowała list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska podkreślając w nim znaczenie jakie dla Unii Europejskiej niesie budowa jednolitego rynku cyfrowego.


List i wieczne pióro
Fot. Fotolia

Podczas najbliższego szczytu w Brukseli (25-26 czerwca) szefowie 28 państw członkowskich odniosą się do strategii budowy jednolitego rynku cyfrowego zaprezentowanej w maju przez Komisję Europejską.

Jednolity rynek cyfrowy umożliwi Europie lepsze wykorzystanie szans płynących z cyfrowej rewolucji –  pobudzenie innowacyjności, wzrostu gospodarczego, poprawę konkurencyjności na rynkach globalnych, budowę nowych miejsc pracy.

Europejscy przywódcy podkreślili w liście, że budowa jednolitego rynku cyfrowego stanowić powinna skuteczne narzędzie, umożliwiające równomierny, spójny wzrost gospodarczy wszystkich regionów i państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, w wymiarze gospodarczym sygnatariusze listu wspierają znoszenie barier dla biznesu, zwłaszcza z sektora MŚP i startupów oraz rozwój wolnego rynku. Wskazują, że budowa jednolitego rynku cyfrowego oparta ma być o zasadę lepszego stanowienia prawa, zaznaczając, że w tym procesie należy minimalizować podejście regulacyjne.

Pełna treść listu


Zobacz także