Lepsza ochrona środowiska przed gazami cieplarnianymi

Rząd przyjął przepisy, które przyczynią się do istotnego ograniczenia emisji do atmosfery niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową wykorzystywanych w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Nowa regulacja zastąpi ustawę z 2004 r.


Kryształowa ziemia koloru zielonego zamknięta w dłoniach
Fot. Fotolia

Dla środowiska szczególne znaczenie będzie miało zmniejszenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, które charakteryzują się wyjątkowo wysokim współczynnikiem globalnego ocieplenia, nawet kilka tysięcy razy większym niż CO2 i długim okresem przebywania w atmosferze. To powoduje, że emisja tych gazów istotnie wpływa na globalne ocieplanie się klimatu. Dlatego w projekcie ustawy zaproponowano wiele rozwiązań, które powinny skutecznie chronić środowisko przed ich szkodliwym działaniem.

Przede wszystkim powstanie Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Jednocześnie podmioty wprowadzające do Polski produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające fluorowane gazy cieplarniane, a także pojemniki je zawierające – będą musiały umieszczać na nich etykiety w języku polskim. Umożliwi to identyfikację towarów wprowadzanych na polski rynek zawierających te gazy.


Zobacz także