Łatwiej załatwisz sprawy w urzędzie stanu cywilnego

Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego, możliwość wzięcia ślubu poza urzędem i uproszczenie niektórych procedur. To tylko niektóre założenia nowego prawa o aktach stanu cywilnego.


Kobieta załatwia sprawę w urzędzie
Fot. Fotolia

Elektroniczna ewidencja aktów
 

To ułatwienia dla urzędników i obywateli. W elektronicznej ewidencji będą rejestrowane akty urodzeń, małżeństw i zgonów. Oznacza to, że obywatel będzie mógł złożyć wniosek i otrzymać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Wniosek będzie można przesłać online, bez konieczności wizyty w urzędzie. Odpis aktu stanu cywilnego będzie też można otrzymać w formie elektronicznej.

Elektroniczna rejestracja i ewidencja aktów stanu cywilnego będzie prowadzona od 1 stycznia 2015 r.

Co z dokumentami papierowymi
 

Wdrożenie tych zmian będzie możliwe dzięki systemowi teleinformatycznemu. To w nim będzie prowadzony rejestr aktów stanu cywilnego. Dokumenty, które do tej pory miały postać papierową będą przenoszone do systemu stopniowo.

Ułatwienia dla przyszłych małżeństw
 

Dzięki nowym przepisom ślub będzie można wziąć poza urzędem. Należy jednak pamiętać, że wszystkie pozastandardowe koszty związane z przeprowadzeniem ceremonii (np. dojazd kierownika urzędu stanu cywilnego, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych) – będą pokrywali przyszli małżonkowie.

Uproszczenie procedur
 

Nowe przepisy uproszczą niektóre procedury, m.in.:

Przedkładanie w urzędach odpisów dokumentów

Dzięki dostępowi kierowników urzędów stanu cywilnego do elektronicznej bazy nie będzie już konieczności przedkładania w urzędach odpisów dokumentów. Oznacza to oszczędności, gdyż za ich wydawanie były pobierane opłaty.

Koniec postępowań sądowych

Krótszy będzie czas postępowań w sprawach sprostowania aktu stanu cywilnego w oparciu o inne dokumenty. Postanowienia sądowe zostaną zastąpione postępowaniami przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


Zobacz także