Premier Ewa Kopacz w Brukseli: pod koniec lipca Polska poinformuje, ilu przyjmie imigrantów

Szefowa rządu wzięła udział w trwającym od czwartku posiedzeniu Rady Europejskiej. Wśród tematów migracja i agenda cyfrowa.


Premier Kopacz wysiada z samochodu 1 z 3
M. Śmiarowski/KPRM

Imigracja

W pierwszym dniu szczytu obrady europejskich przywódców dotyczyły problemu migracji i propozycji Komisji Europejskiej w zakresie redystrybucji uchodźców w państwach członkowskich UE.

Podsumowując rozmowy w Brukseli szefowa rządu podkreśliła, że Polska osiągnęła zakładany cel, czyli dobrowolność w zakresie przyjmowania imigrantów.

Premier Ewa Kopacz zadeklarowała, że do końca lipca zostanie przygotowane rzetelne rozpoznanie, na ile Polska może w tej chwili pomóc i ilu imigrantów jest w stanie przyjąć.

To nie będzie proste, więc musimy kompleksowo o nich zadbać, również o to, żeby mieli możliwość nauki języka, żeby dzieci mogły pójść do szkół - mówiła szefowa rządu w Brukseli. Jak dodała, jest to niewątpliwie duże wyzwanie, ale Polska będzie w tym solidarna. 

Sprawy gospodarcze

Kwestie gospodarcze poruszane na posiedzeniu Rady Europejskiej dotyczyły:

  • Agendy Cyfrowej
  • Semestru Europejskiego
  • Reformy Unii Gospodarczo-Walutowej
  • Negocjacji umowy handlowej UE-USA TTIP

Agenda Cyfrowa

Podczas szczytu unijni przywódcy odnieśli się do strategii budowy jednolitego rynku cyfrowego zaprezentowanej w maju przez Komisję Europejską.

We wtorek 23 czerwca premier Ewa Kopacz wraz z szefami rządów Czech, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii wystosowała list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska podkreślając w nim znaczenie jakie dla Unii Europejskiej niesie budowa jednolitego rynku cyfrowego.

Jednolity rynek cyfrowy umożliwi Europie lepsze wykorzystanie szans płynących z cyfrowej rewolucji –  pobudzenie innowacyjności, wzrostu gospodarczego, poprawę konkurencyjności na rynkach globalnych, budowę nowych miejsc pracy.

Europejscy przywódcy podkreślili w liście, że budowa jednolitego rynku cyfrowego stanowić powinna skuteczne narzędzie, umożliwiające równomierny, spójny wzrost gospodarczy wszystkich regionów i państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, w wymiarze gospodarczym sygnatariusze listu wspierają znoszenie barier dla biznesu, zwłaszcza z sektora MŚP i startupów oraz rozwój wolnego rynku. Wskazują, że budowa jednolitego rynku cyfrowego oparta ma być o zasadę lepszego stanowienia prawa, zaznaczając, że w tym procesie należy minimalizować podejście regulacyjne.


Zobacz także