Krzyż Orderu Węgier dla Adama Lipińskiego

W uznaniu zasług w obaleniu systemu komunistycznego, w 60 rocznicę Poznańskiego Czerwca i Węgierskiego Października, uznanym przez Polskę i Węgry za Rok Solidarności Polsko-Węgierskiej, Prezydent Węgier Janos Ader przyznał Adamowi Lipińskiemu, Sekretarzowi Stanu w Kancelarii Premiera, wysokie odznaczenie państwowe, Krzyż Orderu Węgier.


MInister Adam Lipiński i wicepremier Węgier Zsolt Semjen, w tle flagi Polski i Węgier
fot. KPRM

Odznaczenie wręczył wicepremier Zsolt Semjen podczas uroczystości w gmachu Parlamentu Węgier 27 października (czwartek). Jak podkreślił w swoim wystąpieniu wicepremier Semjen, Adam Lipiński wykazał się niezłomną i konsekwentną aktywnością przeciwko komunistycznej represji. W uzasadnieniu przyznania odznaczenia przypomniano aktywność ministra Lipińskiego w strukturach demokratycznej opozycji m.in. Komitecie Samoobrony Społecznej, biurze wydawniczym NSZZ „Solidarność” a także jego kluczową  rolę w niezależnym ruchu wydawniczym – redagowanie najważniejszych periodyków – Progres, Kret, Nowa Republika, Konkret, Przegląd Myśli Niezależnej, Region – na łamach których informowano także o historii, problemach i sytuacji ruchów opozycyjnych w krajach naszego regionu, w tym i Węgier. 

Niezwykle się cieszę z przyznanego wyróżnienia, tym bardziej, że otrzymuje je od rządu, który jest nam tak bliski – powiedział minister Adam Lipiński, podkreślając jednocześnie, że Unii Europejskiej jest potrzebna bliska współpraca Polski i Węgier. 

Po uroczystości wręczenia odznaczenia minister Adam Lipiński otworzył konferencję z udziałem węgierskich i polskich opozycjonistów. 


Zobacz także