Krynica-Zdrój: Spotkanie premier Beaty Szydło z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej

Chcemy wyznaczać przyszłość Unii Europejskiej – mówiła premier Beata Szydło po spotkaniu z premierami Czech, Słowacji i Węgier, z którymi spotkała się we wtorek na marginesie XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wśród tematów rozmów znalazła się m.in. reforma Unii Europejskiej oraz kwestie migracji.


Premierzy Grupy Wyszehradzkiej siedzą przy okrągłym stole.
fot. P. Tracz / KPRM

Recepta na Unię Europejską

Jak poinformowała premier, przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie. 16 września odbędzie się nieformalny szczyt Unii Europejskiej w formacie 27 państw w Bratysławie, który będzie dotyczył także tego zagadnienia. Będziemy prezentowali wspólne stanowisko – zadeklarowała premier.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że z Brexitu trzeba wyciągnąć wnioski. Grupa Wyszehradzka  jest w tej chwili istotnym podmiotem, który ma nie tylko duże ambicje i ogromny potencjał, ale też jest tym gronem państw, które ma receptę na Unię Europejską. My wiemy co zrobić, by Unia Europejska stała się lepszą Unią Europejską: by rozwijała się, by była bliżej obywateli, Europejczyków, by postawiła na parlamenty europejskie – mówiła szefowa rządu.

Grupa Wyszehradzka  jest najszybciej i najlepiej rozwijającą się grupą państw Unii Europejskiej i to przede wszystkim my chcemy wyznaczać przyszłość Unii Europejskiej – zadeklarowała premier Szydło.

Komisja Europejska nie powinna zajmować się polityką, ale powinna zajmować się tym, co określono w traktatach – stwierdziła. Dodała, że instytucja powinna skoncentrować się na realizacji projektów i programów.

Mówiąc o propozycjach Grupy Wyszehradzkiej dla Unii Europejskiej premier Szydło stwierdziła, że trzeba wprowadzać w życie takie programy infrastrukturalne i rozwojowe, które spowodują, że Unia Europejska będzie się szybciej rozwijała i że problemy, które wynikają z obecnych kryzysów zostaną pokonane.

Kwestie migracji w Europie

Nasze stanowisko jest niezmienne. Problem migracji należy rozwiązywać tam gdzie się rodzą – poza granicami Unii Europejskiej – zadeklarowała premier Szydło. Wymieniła postulaty w tym zakresie: Chcemy wzmocnienia granic zewnętrznych. Chcemy wzmocnienia pomocy humanitarnej. Chcemy przeprowadzenia takich projektów, które będą pomagały tym, którzy są w trudnych sytuacjach tam w swoich państwach, na to by mogli sobie radzić z tymi problemami.

Jesteśmy przeciwni temu, ażeby zmuszać państwa europejskie do przyjmowania jakiegoś jednego wzoru – podkreśliła szefowa rządu. Beata Szydło mówiła, że V4 jest za tym, by państwa miały możliwość wyboru  i realizowania takiej polityki migracyjnej, jaką uznają za korzystną i słuszną, a także dopasowaną do ich możliwości. 


Zobacz także