KPRM: Konferencja pt. „Bezpieczna Szkoła”

Nasze dzieci w szkołach są i będą bezpieczne. Bezpieczeństwo w szkołach musi być zapewnione – mówił wicepremier Piotr Gliński omawiając kluczowe działania i rozwiązania, które mają zapewnić dzieciom wielowymiarowe bezpieczeństwo w szkołach m.in. komunikacyjne, ekonomiczne i zdrowotne. Są one realizowane dzięki rządowym środkom.


Wicepremier Piotr Gliński przemawia na tle ścianki wizyjnej. 1 z 11
Fot. Adam Guz / KPRM

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa zaznaczyła, że bezpieczeństwo dzieci w szkołach to również bezpieczeństwo ekonomiczne. Jak dodała „dobra szkoła to również program Dobry Start. W tej edycji wsparcie otrzyma 4,5 mln uczniów na kwotę ok. 1,36 mld zł.

Istotną kwestią jest również zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, które będzie możliwe dzięki obecności funkcjonariuszy przed szkołami, walką z cyberprzemocą, a także prelekcjami m.in. o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W tym zakresie ważna jest współpraca pomiędzy szkołą, policją, rodzicami i uczniami - podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Kolejnym ważnym aspektem jest zapewnienie opieki zdrowotnej i podjęcie działań dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia tj. opieka stomatologiczna, opieka nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Ostatnim obszarem, który składa się na bezpieczeństwo dzieci w szkołach jest transport. Inspekcje autokarów szkolnych, bezpieczeństwo przejść dla pieszych, Fundusz Dróg Samorządowych oraz Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych mają się do tego przyczynić się. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował także o przygotowanym podręczniku, który opisuje w jaki sposób reagować na zagrożenia w szkole. Bezpieczeństwo ma zapewnić także m.in. monitoring wizyjny, obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy czy też ochrona uczniów przed uzależnieniami.

W spotkaniu wzięli też udział ministrowie i wiceministrowie resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Infrastruktury.


Zobacz także