Konwencja ws. przemocy wobec kobiet podpisana

Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podpisała w imieniu Polski konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.


Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

- Teraz będziemy się przygotowywać do ratyfikacji. Realnie oceniam ten czas na dwa lata. Potrzeba wielu dyskusji w gronie ekspertów - temu poświęcimy rok 2013 i część 2014, a w 2014 podejmiemy prace legislacyjne, jednak ten etap potrwa kolejne kilka miesięcy - powiedziała pełnomocniczka.

Jak zaznaczyła, najważniejsza rozbieżność pomiędzy polskim prawem a Konwencją zostanie wkrótce zlikwidowana - chodzi o tryb ścigania gwałtu, który w Polsce ścigany jest na wniosek ofiary, a w myśl Konwencji powinien być przestępstwem ściganym z urzędu. Prace nad odpowiednimi zmianami toczą się już w Sejmie.

Na początku grudnia rząd jednomyślnie wyraził zgodę na podpisanie Konwencji. Zdecydował też o złożeniu oświadczenia, że będzie stosować ją zgodnie z zasadami polskiej Konstytucji.

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Nakłada na państwa strony m.in. takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej infolinii działającej 24 godziny na dobę dla ofiar przemocy oraz portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków wsparcia; przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych; monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci; prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.


Zobacz także