Komunikat z posiedzenia KSRM

Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2019 r. szef Komitetu Społecznego wicepremier Piotr Gliński wręczył ministrowi Michałowi Wosiowi nominację na funkcje wiceprzewodniczącego.


Wicepremier Piotr Gliński wręcza nominację Ministrowi Michałowi Wosiowi.
Fot. Adam Guz / KPRM

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Komitet Społeczny przyjął projekt ustawy wprowadzający bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Wszystkie kobiety w ciąży uzyskają od momentu jej stwierdzenia do momentu narodzin bezpłatny dostęp do najczęściej stosowanych leków w czasie ciąży.

Opieka na dziećmi do lat 3

Komitet Społeczny przyjął sprawozdanie z wykonania ustawy o  opiece nad dziećmi do lat 3. W 2018 r. wprowadzono wiele ułatwień w tworzeniu żłobków i klubów dziecięcych oraz zniesiono bariery w dostępie do nich. Dzięki wsparciu rządu w 2018 r. wzrosła liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. W porównaniu z rokiem 2015 jest to wzrost o ponad połowę.

500+

Komitet Społeczny przyjął sprawozdanie z wykonania programu „Rodzina 500+”. W 2018 roku ze świadczenia 500+ skorzystało ponad 2,378 miliona polskich rodzin. Wypłacane od kwietnia 2016 r. świadczenie 500+ stanowi niespotykane do tej pory wsparcie polskich rodzin, którego efektem jest ograniczenie wskaźnika ubóstwa skrajnego wśród dzieci. Z budżetu państwa na wsparcie polskich rodzin przeznaczono w 2018 r. ponad 22 mld złotych.

Program „Za życiem”

Komitet Społeczny przyjął sprawozdanie z realizacji w 2018 r. programu „Za życiem”, który zapewnia wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W ramach programu wsparto badania w okresie ciąży, zwiększono jakość i dostępność opieki zdrowotnej oraz poprawiono dostęp do rehabilitacji dzieci z nieuleczalną chorobą.

Bezpieczeństwo w szkołach

Komitet Społeczny dyskutował również o działaniach poszczególnych ministerstw w zakresie bezpieczeństwa w szkołach. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz w szkole jest jednym z priorytetów państwa.

 


Zobacz także