Komunikat z posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów

We wtorek, 21 stycznia 2020r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów pod przewodnictwem wicepremiera Piotra Glińskiego.


Posiedzenie KSRM.
Fot. Adam Guz / KPRM

Na posiedzeniu Komitet Społeczny przyjął i pozytywnie zarekomendował ustawę o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, która daje sądom, a także Policji możliwość nakazania opuszczenia lokalu mieszkalnego sprawcom przemocy domowej.  „To bardzo ważna ustawa, która odpowiada na istotny problem przemocy domowej” – powiedział szef Komitetu Społecznego wicepremier Piotr Gliński.

Komitet Społeczny zapoznał się z informacją Ministra Zdrowia dotyczącą projektowanego nowego modelu leczenia psychiatrycznego dzieci. Jak podkreśliła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  Józefa Szczurek - Żelazko nowy system zakłada reagowanie na problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci na wcześniejszych etapach poprzez stworzenie sieci poradni terapeutycznych.

Prof. Józefina Hrynkiewicz przedstawiła Komitetowi Społecznemu roczny raport Rządowej Rady Ludnościowej na temat sytuacji demograficznej Polski. Szef Komitetu Społecznego zapowiedział dyskusję nad wnioskami z raportu na następnym posiedzeniu komitetu.


Zobacz także