Komunikat z posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Chcę, by Komitet ds. Pożytku Publicznego był miejscem dyskusji o wyzwaniach w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – powiedział Wicepremier, szef Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński. 


Wicepremier Piotr Gliński podczas posiedzenia.
Fot. Adam Guz / KPRM

Posiedzenie Komitetu dotyczyło współpracy między organizacjami społecznymi, samorządami oraz regionalnymi izbami obrachunkowymi w celu ujednolicenia zasad rozliczania realizacji zadań publicznych. W dyskusji wzięli także udział zaproszeni goście – prezesi regionalnych izb obrachunkowych i przedstawiciele sektora pozarządowego.

Komitet ustalił, że przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i organizacji pozarządowych wspólnie przygotują jednolite zasady przeprowadzania i rozliczania konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Szef Komitetu zapowiedział działania mające propagować prawidłowe przeprowadzanie konkursów ofert.

Bardzo dziękuję za Państwa głos. Rozważymy potrzeby zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego, które miałyby na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego organizacji pozarządowych realizujących wiele wrażliwychusług społecznych – powiedział podsumowując ustalenia Komitetu Wicepremier Piotr Gliński.


Zobacz także