Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Od początku naszej pracy w rządzie skupiamy się na stabilnej i bezpiecznej przyszłości polskich rodzin. To jest nasz cel, racja stanu, którą w dobie wyzwań demograficznych i społecznych będziemy stale rozwijać – powiedziała wicepremier Beata Szydło.


Wicepremier Beata Szydło ze współpracownikami siedzi na tle godła i biało-czerwonych flag.

Rodzina 500+ na każde dziecko

Wprowadzenie 500 plus na każde dziecko – to jedno z rozwiązań zaproponowanych w ramach Nowej Piątki PiS. Od 1 lipca, wszystkie rodziny, w których jest jedno lub więcej dzieci – bez względu na dochody – będą mogły otrzymać to świadczenie.

Ze świadczenia będą mogły korzystać również dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto rodziny, w których urodziło się dziecko, będą miały trzy miesiące, a nie jak dotychczas miesiąc, na złożenie wniosku. Ze zmienionego programu Rodzina 500+ skorzysta ok. 6,8 mln dzieci. Program Rodzina 500+ zmienił naszą rzeczywistość. Skutecznie zredukowaliśmy ubóstwo i biedę. To, że polskie rodziny mogą godnie żyć, to powód do dumy dla nas wszystkich – stwierdziła wicepremier Beata Szydło.

Trzynasta emerytura

Dodatkowa pomoc w postaci trzynastej emerytury to jednorazowe świadczenie, które zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom. Zostanie ono zrealizowane w maju 2019 roku, w wysokości 1 100 zł brutto – czyli w kwocie najniższej emerytury. Z programu skorzysta ponad 9,74 mln osób, bez konieczności składania wniosku.

Wprowadzenie trzynastej emerytury ma wspierać emerytów i rencistów, szczególnie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. Prowadzimy kompleksową politykę społeczną stawiając sobie za cel wyrównywanie szans osób z różnych pokoleń. Rozszerzając program Rodzina 500+ oraz wprowadzając świadczenie Emerytura+ stawiamy kolejne kroki na drodze do poprawienie poziomu życia Polaków – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.


Zobacz także