Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Komitet Społeczny Rady Ministrów zapoznał się z harmonogramem prac i przeprowadził dyskusję nad rekomendacjami dotyczącymi projektów zawartych w Nowej Piątce PiS. Polskie rodziny są na pierwszym planie naszych działań. Przyjęty przez nas harmonogram wyznacza ambitne tempo na drodze do realnych zmian w życiu Polaków – powiedziała wicepremier Beata Szydło.


Wicepremier Beata Szydło podczas posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Wprowadzenie 500 plus na każde dziecko – to jedno z rozwiązań zaproponowanych w ramach Nowej Piątki PiS. Od 1 lipca, wszystkie rodziny – bez względu na dochody, w których jest jedno lub więcej dzieci, będą mogły otrzymać to świadczenie. Aby je dostać należy złożyć wniosek. Projekt ma być gotowy w połowie marca i przekazany do konsultacji społecznych. Przewidywany termin wejścia w życie to 1 lipca 2019 r.

Wprowadzony zostanie również program Emerytura plus, czyli dodatkowe 1 100 zł dla każdego emeryta i rencisty rocznie. Wypłata nastąpi już w maju. Projekt dotyczący dodatkowego świadczenia jest już gotowy, a planowany termin wejścia w życie to 1 maja 2019 r.

Kolejnym działaniem pro-społecznym jest przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych. W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe zostały zredukowane o połowę. Gminy i powiaty będą organizować przetargi na przewozy lokalne, w których każdy przewoźnik będzie mógł startować. Wejście w życie tego programu przewidziane jest na kwiecień-maj 2019 r.

Ponadto w Nowej Piątce PiS znajdują się:

  • brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia – ulga obejmie wszystkich pracowników do 26 roku życia, którzy mają umowę o pracę/zlecenie,
  • obniżenie kosztów pracy poprzez podniesienie kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie PIT-u dla wszystkich pracujących.

Cały pakiet Nowej Piątki będzie kosztował około 40 mld zł. Środki na wszystkie programy będą pochodzić z dodatkowych dochodów z podatku VAT i CIT oraz redukcji szarej strefy.


Zobacz także