Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Dostarczenie lekarstw ratujących życie najciężej rannych mieszkańców wschodniej Ghouty w Syrii, leczenie dzieci z Aleppo, zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców z  Iraku, czy pomoc żywnościowa w Sudanie Południowym – to przykłady działań organizacji pozarządowych realizowanych przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Jestem wdzięczna polskim wolontariuszom i pracownikom trzeciego sektora, którzy aktywnie włączają się w udzielanie pomocy humanitarnej – mówiła premier Beata Szydło.

 


Wicepremier Beata Szydło podczas posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Więcej pieniędzy na pomoc humanitarną

Minister Beata Kempa przedstawiła efekty udzielania pomocy humanitarnej i rozwojowej w latach 2015-2018. Podkreślała, że na szczególną uwagę zasługuje współpraca pomiędzy polskim rządem a organizacjami pozarządowymi. Obecność przedstawicieli NGO na miejscu udzielania pomocy pozwala rzetelnie oceniać potrzeby lokalnej ludności. Ponadto daje możliwość opracowania skutecznych programów pomocowych, odpowiadających najpilniejszym potrzebom w danym regionie czy kraju. Najczęściej dotyczą one potrzeb medycznych, schronienia, bezpieczeństwa żywnościowego oraz dostępu do wody pitnej.

Jak zaznaczyła Minister Kempa rząd zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2015 r. pomoc ta wynosiła ok. 9 mln zł, podczas gdy w 2018 r. już ok. 58 mln zł, w tym KPRM przeznaczyła na ten cel ponad 38 mln zł.

Przykładem polskiej pomocy humanitarnej, realizowanej przy współpracy KPRM z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej jest m.in. dostarczenia uchodźcom w Arsalu (Liban) nowych materiałów namiotowych, chroniących przed zimnem, deszczem i wilgocią. Dzięki temu uchodźcy będą mieli odpowiednie warunki mieszkalne w istniejących namiotach i obozowiskach namiotowych podczas zimy 2018-19. Jest to pomoc ratująca życie – bez naprawy lub dostarczenia nowych schronień namiotowych uchodźcy będą narażeni na śmierć z wyziębienia ze względu na temperatury poniżej zera oraz duże opady śniegu. KPRM, niosąc głównie wsparcie na Bliskim Wschodzie i w Afryce, współpracuj także m.in. z UNICEF Polska, Caritas Polska, Polską Akcją Humanitarną, Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna, Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, Fundacją Orla Straż i szeregiem innych.

Minister Beata Kempa wskazała, że pomoc niesiona ofiarom konfliktu na miejscu i krajach ościennych, gdzie przebywają uchodźcy, jest działaniem, za którym przemawia racjonalność wydatkowania środków oraz możliwość objęcia pomocą szerszej liczby potrzebujących, bez konieczności ich przemieszczenia.

Współpraca międzynarodowa

Istotnym elementem współpracy międzynarodowej w dziedzinie pomocy humanitarnej od 2015 r. było podpisanie na szczeblu rządowym deklaracji o współpracy z Węgrami oraz Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie podpisane z USAID (United States Agency for International Development) jest pierwszym dokumentem tego typu zawartym przez administrację amerykańską na poziomie rządowym. Jest wyrazem pozytywnej oceny działalności polskiego rządu w obszarze pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie.


Zobacz także