Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Na bezpieczeństwo młodzieży patrzymy kompleksowo. Ważny jest nie tylko stabilny i nowoczesny system edukacji, lecz również odpowiednia ochrona przed zjawiskami niepożądanymi, m.in. używaniem substancji psychoaktywnych. Do tego potrzebna jest współpraca wielu instytucji. Modelowy jej przykład to właśnie działania, którym poświęcone było dzisiejsze posiedzenie Komitetu Społecznego – powiedziała Beata Szydło, przewodnicząca KSRM.


Przygotowania do roku szkolnego 2019/2020

Szefowa resortu edukacji przedstawiła członkom KSRM informację na temat stanu realizacji reformy edukacji. Podkreśliła, że szkoły są przygotowane do przyjęcia 1 września zwiększonej liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych a MEN podejmuje szereg działań zapewniających sprawny przebieg rekrutacji. Podział subwencji oświatowej na rok 2019 będzie uwzględniał zwiększone wydatki związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a samorządy otrzymają na ten cel o ok. 840 mln zł więcej. W wyniku reformy oświaty wzrosła liczba etatów nauczycielskich o ok. 28 tys.

Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji zaprezentowali efekty wspólnych wysiłków ukierunkowanych na zwalczanie zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Zmiany legislacyjne, dzięki którym substancje psychoaktywne są traktowane przez prawo na równi z narkotykami, przyniosły już efekty. W IV kwartale 2018 r. liczba zatruć spadła o połowę w porównaniu do III kwartału br. Wprowadzony nowy sposób ostrzegania przed takimi zagrożeniami skierowany do rodziców uczniów – specjalny alert w szkolnych e-dziennikach – pełni istotną funkcję w edukacji i informowaniu o konsekwencjach karnych i zdrowotnych sięgania po środki odurzające.


Zobacz także