Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Podczas posiedzenia, 13 grudnia br., Komitet Społeczny Rady Ministrów zajął się projektem założeń dotyczącym bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży oraz rozwojem ekonomii społecznej.


Wicepremier Beata Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas posiedzenia komisji, a w tle godło i biało-czerwone flagi.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Wprowadzenie nowych przepisów pozwoli na zapewnienie przyszłym matkom bezpłatnego dostępu do leków (objętych refundacją) służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą. Założenia projektu programu podczas posiedzenia Komitetu przedstawiła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Program będzie dostępny dla każdej kobiety w ciąży, od momentu jej stwierdzenia przez ginekologa aż do porodu. Recepty ze specjalnym kodem „C” na leki objęte programem będą mogli wystawiać ginekolodzy posiadający kontrakt z NFZ, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz ewentualnie lekarze innych specjalizacji np. diabetolodzy.

Ciąża to stan, który wymaga, by leki ordynowane były pod szczególnym nadzorem. Jeżeli nie występują schorzenia towarzyszące, stosowanie leków powinno być ograniczane do koniecznego minimum.

Rozwój Ekonomii Społecznej

Zmiany w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES) mają nadać nowy wymiar polityce publicznej – mówiła podczas posiedzenia Komitetu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Założono, że do 2023 r. wzrośnie o 40 proc. liczba osób, które podejmują pracę po zakończeniu uczestnictwa w jednostkach reintegracyjnych (np. Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Aktywności Zawodowej). Dodatkowo o 50 tys. wzrośnie członkostwo osób młodych w podmiotach ekonomii społecznej (PES, np. organizacjach pozarządowych, spółdzielniach pracy) i solidarnej (m.in. spółdzielniach socjalnych). Ponadto powstanie 75 tys. nowych miejsc pracy w PES.

Komitet Społeczny Rady Ministrów, pod przewodnictwem wicepremier Beaty Szydło, pozytywnie zaopiniował zarówno projekt założeń dot. bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży, jak i zmiany w KPRES.


Zobacz także