Komunikat CIR: Powołani wczoraj Ministrowie nie otrzymają odpraw ani żadnych innych świadczeń pieniężnych z tytułu ich wcześniejszego odwołania


Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
fot. Archiwum KPRM

Informujemy, że zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe tekst jednolity z dnia 13 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1998) w sytuacji kiedy powołanie nastąpiło bezpośrednio po odwołaniu nie ma podstaw do wypłaty tzw. dodatku wyrównawczego. W przypadku kierowniczych stanowisk państwowych przepisy nie przewidują także żadnych odpraw.


Zobacz także