Komitet Społeczny Rady Ministrów o projekcie ustawy dotyczącej wsparcia osób niepełnosprawnych

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął i skierował do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Wicepremier Beata Szydło, sekretarz stanu Rafał Bochenek, minister Henryk Kowalczyk.
Fot. P. Tracz / KPRM

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął i skierował do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Środki Funduszu przeznaczone będą na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a także zadań z zakresu innowacyjnych dla nich rozwiązań.

Źródłem przychodów Funduszu będą:

  • obowiązkowe składki stanowiące 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy,
  • oraz danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracowuje na dany rok kalendarzowy roczny plan działania, który określa w szczególności rodzaj realizowanych zadań lub programów, a także warunki ich realizacji.


Zobacz także