Komitet Społeczny Rady Ministrów o programie Student Plus i ułatwieniu łączenia studiów i rodzicielstwa

"Podczas Komitetu Społecznego Rady Ministrów rozmawialiśmy o potrzebach studentów. Poznaliśmy doświadczenia samorządowców, którzy wprowadzają nowatorski program zachęcający absolwentów do pozostania w mieście, w którym studiowali. To szczególnie interesująca inicjatywa w kontekście zagrożenia wyludnianiem się niektórych regionów Polski. Z kolei organizacje studenckie wskazały nam obszary, w których potrzebne są zmiany, by ułatwić młodym rodzicom studiowanie. To bardzo cenne spostrzeżenia, gdyż płyną ze środowiska, które te problemy zna najlepiej” – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu.


Program Student Plus

Wiceprezydent Leszna, dr Piotr Jóźwiak, przedstawił założenia programu, który od października br. będzie funkcjonował w tym mieście. „Założenie było proste. Samorząd funduje stypendia – nawet po 1000 zł miesięcznie – studentom, którzy po studiach będą mieszkać i pracować w Lesznie” – mówił Jóźwiak. Stypendium będzie przyznawane w trakcie trwania roku akademickiego. O przyznaniu stypendium decydować będzie komisja, w skład której wejdą radni miasta oraz przedsiębiorcy, którzy najlepiej wiedzą, jakich fachowców brakuje na rynku pracy. W programie nie ma preferowanych kierunków studiów, dopuszcza on zarówno studia dziennie, jak i niestacjonarne.

„Ta inicjatywa pokazuje jak wielka siła i pomysłowość drzemie w samorządach. Rolą KSRM jest teraz praca nad zmianami regulacyjnymi w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dzięki którym możliwe będzie sprawne wdrożenie programu. Może on bowiem istotnie przyczynić się do rozwiązania jednego z istotnych problemów demograficznych Polski, tj. odpływu młodych ludzi z mniejszych miejscowości i tym samym wyludniania się niektórych regionów” – wyjaśniła wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca KSRM.

Ułatwienie studiów i rodzicielstwa

Niezależne Zrzeszenie Studentów, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej przedstawiły propozycje w sprawie regulacji ułatwiających łączenie studiów i rodzicielstwa. Główne postulaty środowiska akademickiego to m.in. utworzenie „Indywidualnego Toku Studiów dla Rodziców”, wprowadzenie „Karty Rodzica”, rozwój infrastruktury dedykowanej rodzicom na uczelniach, a także umożliwienie zaliczenia przedmiotu online. „Jestem zbudowana zaangażowaniem organizacji studenckich w dialog na temat wsparcia rodzicielstwa na studiach. Ich głos jest tym bardziej cenny, że wynika z doświadczeń matek - studentek i młodych rodziców na uczelni. Także w tym obszarze Komitet Społeczny Rady Ministrów wypracuje zmiany regulacyjne, by możliwie szybko wdrażać proponowane udogodnienia”  – oświadczyła wicepremier Beata Szydło.

Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych

W związku z trwającym w Sejmie protestem opiekunów osób niepełnosprawnych, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz przedstawił członkom Komitetu Społecznego Rady Ministrów aktualny stan negocjacji. Przedstawiciele resortów zdrowia i edukacji narodowej zadeklarowali pełne wsparcie w wypracowywaniu propozycji rozwiązań, które miałaby na celu poprawienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami.


Zobacz także