Komitet Społeczny o trzech latach działania programu Rodzina 500+

Rodzina 500+ to symbol naszego rządu. Jest przykładem mądrej i nowoczesnej polityki prorodzinnej. To inwestycja w polską rodzinę, w szczególności dzieci, które są przyszłością naszej Ojczyzny – powiedziała wicepremier Beata Szydło, szefowa KSRM.


Wicepremier Beata Szydło podczas posiedzenia komitetu.
Fot. Adam Guz / KPRM

Program Rodzina 500+

3,62 mln – tyle dzieci korzysta dziś z 500+, pierwszego od czasu transformacji ustrojowej systemowego programu wsparcia rodzin. To nieopodatkowane świadczenie w wysokości 6 tys. zł rocznie na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również na pierwsze. Od chwili uruchomienia programu, tj. od 1 kwietnia 2016 roku, do polskich rodzin trafiło blisko 68 mld zł. Podsumowanie trzylecia działania 500+ przedstawił członkom Komitetu Społecznego Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Efekty trzech lat działania programu

Program nie tylko spowodował wzrost urodzeń, lecz także okazał się doskonałym narzędziem do walki z ubóstwem wśród dzieci. Spowodował poprawę sytuacji materialnej rodzin, dzięki czemu rodzice coraz więcej i chętniej inwestują w edukację swoich dzieci.

Współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku. To poziom najwyższy od ponad dwóch dekad. Co ważne, dzieje się to w momencie systematycznego spadku liczby kobiet w wieku rozrodczym.

W latach 2015-2017 skrajne ubóstwo dzieci obniżyło się o niemal połowę. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród dzieci w Polsce spadało najszybciej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

500+ dla każdego dziecka

Dobra kondycja i większe wpływy do budżetu sprawiły, że możliwe jest objęcie programem Rodzina 500+ wszystkich dzieci do 18. roku życia. Rodzina 500+ w nowej wersji ma działać od 1 lipca br. Z szacunków MRPiPS wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci, także tych przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Zobacz także