Komisja Europejska nagrodzi miasta dostępne dla osób niepełnosprawnych i seniorów

Kraków, Poznań i Gdynia już zostały docenione za dostępność dla osób niepełnosprawnych i starszych. Do tego grona mają okazję dołączyć kolejne. Trwa konkurs „Access City Award”.


Krakowskie Sukiennice
Fot. Fotolia

Miasta bez barier
 

„Access City Award” to konkurs, w którym Komisja Europejska (KE) nagradza miasta dostępne dla osób z niepełnosprawnością i seniorów. To doskonała okazja dla miast w całej Europie do zaprezentowania swych wysiłków i wymiany dobrych praktyk.

Dla kogo konkurs
 

Konkurs skierowany jest do europejskich miast liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców. Zgłoszenie musi zostać wysłane przez organ zarządzający miastem.

Jak zgłosić miasto
 

Aby zgłosić miasto należy do 10 września 2014 r. wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie KE. Zgłoszenia należy w miarę możliwości składać w języku angielskim, ale dopuszczalne są też języki francuski i niemiecki.

Kryteria oceny
 

Nagrodę przyznaje się miastu, które wyraźnie i trwale poprawiło dostęp do podstawowych aspektów życia miejskiego w następujących dziedzinach:

  • budynki i przestrzeń publiczna,
  • transport i powiązana infrastruktura,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym nowe technologie (ICT),
  • obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne.

Ważne jest to, aby miasto posiadało także konkretne plany na dalszy rozwój.

Laureaci konkursu
 

Zwycięzców poznamy 3 grudnia 2014 r. w Brukseli podczas konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przyznane zostaną 3 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia specjalne za osiągnięcia w 4 głównych obszarach, których dotyczy konkurs.

Polska wśród laureatów
 

Od 2010 r. w konkursie wzięło udział 171 miast.  Docenione zostały m.in. polskie miasta:

  • Kraków (wyróżnienie w 2011 r.),
  • Gdynia (wyróżnienie w 2012 r.),
  • Poznań (3. miejsce w 2013 r.).

Więcej informacji o konkursie "Access City Award" na stronie KE.


Zobacz także