Kolejny odcinek S69 oddany do ruchu [Polska w budowie]

Do ruchu oddano kolejny odcinek z budowanej drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Żywiec, o łącznej długości 15,56 km.


Zachód słońca nad drogą S-69
Fot. GDDKiA

Nowy odcinek skróci dojazd do Żywca o około 25 minut i ułatwi komunikację przyległych terenów gmin. Zapewni również kierującym poruszanie się w pełni bezpieczną i komfortową drogą.

Nowy odcinek w liczbach:

W ramach realizacji odcinka wybudowano:

  • 3 mosty,
  • 9 wiaduktów,
  • 1 estakadę,
  • 2 kładki,
  • drogę  zasadniczą o długości 9,36 km,
  • drogi poprzeczne o długości 1,36 km,
  • drogi wewnętrzne o długości 18 km,
  • 105 zjazdów.

Wybudowano także osłony akustyczne, w tym zieloną ścianę o długości 5,52 km.

Coraz dłuższa sieć TEN-T

Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją. Przedłużeniem S-69 na południe będzie słowacka autostrada D-3 Żylina – Skalite (w trakcie budowy).


Zobacz także