Kolejny odcinek autostrady A4 otwarty: 35 km z Tarnowa do Dębicy

Od 30 października kierowcy mogą korzystać z nowego 35 km odcinka autostrady A4 Tarnów – Dębica.


Fragment nawierzchni autostrady A4.
Fot. GDDKiA

Od czwartku podróżujący z Rzeszowa do Niemiec i Czech mogą korzystać z bezpośredniego autostradowego połączenia. Obecnie cała autostrada A4, z której korzystają kierowcy, to 611,8 km.

Szybciej z Krakowa do Rzeszowa

Dzięki otwarciu odcinka A4 Tarnów - Dębica czas podróży z Krakowa do Rzeszowa skrócił się o pół godziny. Trasę będzie można pokonać teraz w 1,5h.

Nowy odcinek to także

  • 5 mostów,
  • 9 wiaduktów w ciągu autostrady,
  • 11 wiaduktów nad autostradą,
  • 3 przejścia dla zwierząt,
  • 1 estakada,
  • 1 przejście dla pieszych.

Cała A4 w 2016 r.

Docelowo A4 od Jędrzychowic (granica z Niemcami) do Korczowej (granica z Ukrainą) będzie miała długość 653 km. Zakończenie prac budowlanych na ostatnim odcinku pomiędzy Rzeszowem i Jarosławiem planowane jest na połowę 2016 roku.


Zobacz także