Kolejny miesiąc spadku bezrobocia

W październiku stopa bezrobocia wyniosła 9,6 proc. Jest to spadek o 0,1 p. proc. w stosunku do września 2015 r.


Okulary, długopis i kalkulator leżące na biurku
Fot. Fotolia

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, październik był kolejnym miesiącem, w którym bezrobocie utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie. W stosunku do października 2014 r. bezrobocie spadło o 1,7 p. proc.

W urzędach pracy na koniec października 2015 r. zarejestrowanych było 1 518,3 tys. osób. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 21,2 tys. Sytuacja najbardziej poprawiła się w województwie wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Najniższe bezrobocie utrzymuje się w woj. wielkopolskim (6,1 proc.), śląskim (8,1 proc.) i małopolskim (8,2 proc.).

W październiku 2015 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 112 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W porównaniu z październikiem 2014 r. jest to wzrost o 13,9 tys.


Zobacz także