Kolejne konsultacje premiera Mateusza Morawieckiego przed jutrzejszą Radą Europejską

Szef rządu wziął udział w wideokonferencji premierów Grupy Wyszehradzkiej. Rozmawiał też z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. To kolejne z cyklu rozmów, których celem była zwyczajowa koordynacja stanowisk przed jutrzejszym posiedzeniem Rady Europejskiej.


Premier Mateusz Morawiecki przy biurku. 1 z 4
Fot. Krystian Maj / KPRM

Rozmowa premiera i kanclerz Niemiec dotyczyła między innymi omówienia sytuacji epidemicznej w swoich krajach. Mateusz Morawiecki podkreślił również konieczność szybkiego wypracowania porozumienia względem instrumentów finansowania i wykorzystania funduszy. Wskazał potrzebę elastyczności, gdyż kryzys w państwach członkowskich dotyka w różnym stopniu poszczególne sektory gospodarki. Znaczył też konieczność wzięcia pod dyskusję nowych źródeł finansowania budżetu unijnego, które stanowiłyby cenne źródło własnych dochodów Unii.

Szef polskiego rządu i kanclerz Niemiec zgodzili się co do konieczności, że Europa musi posiadać własne, niezależne zdolności produkcyjne w kluczowych sektorach gospodarki.

Spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej potwierdziło wspólne stanowisko państw dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych oraz Recovery Fund, w tym szczególnie aktywnego poszukiwania nowych źródeł finansowania. Premier podkreślił konieczność ambitnej polityki inwestycyjnej, która pomoże utrzymać miejsca pracy i potencjał gospodarczy w Europie.

Szefowie rządów rozmawiali również o rozwoju epidemii krajach V4 oraz przedstawili możliwe scenariusze wychodzenia z wprowadzonych restrykcji.


Zobacz także