Karta Dużej Rodziny: rządowa pomoc dla rodzin wielodzietnych

Tańsze bilety komunikacyjne, do muzeów, teatrów czy na basen - to tylko niektóre korzyści, jakie daje Karta Dużej Rodziny. Ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób w rodzinach z co najmniej 3 dzieci.


Infografika - Karta dużej rodziny, rysnuke rodziny, tata, mama, dzieci

Czym jest Karta Dużej Rodziny
 

To dokument, który zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej 3 dzieci, niezależnie od dochodu. W praktyce chodzi o zniżki na korzystanie z oferty instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to m.in. muzea, parki narodowe, obiekty rekreacyjne i sportowe. Znajdziecie je dzięki oznakowaniu „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny
 

Karta ma być przyznawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  na wniosek członka rodziny wielodzietnej.  Będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Termin ważności Karty

Rodzice mają otrzymywać Kartę Dużej Rodziny bezterminowo. Dzieci będą mogły korzystać ze swojej Karty:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki,
  • bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

Więcej o Karcie Dużej Rodziny na stornie Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej.


Zobacz także