Jednorazowy dodatek pieniężny dla emerytów i rencistów

Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi wypłatę niektórym emerytom i rencistom jednorazowego dodatku pieniężnego w wysokości od 350 do 100 zł, w zależności od wysokości pobieranego świadczenia.


Starsza pani na tle jesiennych drzew
Fot. Fotolia

Osoby otrzymujące świadczenie do 900 zł otrzymają dodatkowo 350 zł. Przy świadczeniach od 900 do 1100 zł będzie to 300 zł. W przedziale od 1100 do 1500 zł – dodatek wyniesie 200 zł, jeśli świadczenie będzie w przedziale od 1500 do 2000 zł –  dodatek wyniesie 100 zł.

Dodatek pieniężny otrzyma ok. 6,5 mln emerytów i rencistów. Na ten cel trzeba będzie przeznaczyć 1,4 mld zł. Pieniądze zostaną wypłacone w marcu 2016 r. razem z rentą lub emeryturą.

Rząd uważa, że wypłata jednorazowego dodatku pieniężnego jest konieczna, bo waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w 2016 r. – ze względu na deflację – będzie niewielka. W takiej sytuacji dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów będą realnym wsparciem ich budżetów domowych.


Zobacz także