Indeks Wolności Gospodarczej: Polska awansowała o 7 pozycji

Nasza gospodarka zajęła 57. miejsce na 177 państw w dorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej amerykańskiej fundacji Heritage i "Wall Street Journal".


Spotkanie biznesowe w sali konferencyjnej, w którym uczestniczy 5 osób. Cztery osoby patrza na prowadzącego, który pokazuje wskażnikiem na roznący wykres narysowany na białej tablicy

Polska uzyskała 66 punktów na 100 możliwych, poprawiając swój wynik o 1,8 pkt. Najlepiej zostaliśmy ocenieni w swobodzie handlu, gdzie zajmujemy 11. pozycję na świecie. Pośród państw europejskich Polska zajmuje 26. miejsce na 43 badane kraje. Za nami są m.in. Włochy, Francja, Portugalia, czy Słowenia.

Na ostateczny wynik w Indeksie Wolności Gospodarczej składają się rezultaty w kategoriach: prawa majątkowe, poziom korupcji, stopień fiskalizmu, wydatki rządowe, wolność prowadzenia biznesu, swoboda zatrudnienia, wolność polityki pieniężnej, wolność handlu, wolność inwestycji i wolność finansowa.


Zobacz także