Horyzont 2020: Ponad 70 mld euro na badania naukowe

Wspieranie naukowców, rozbudowa infrastruktury badawczej, inwestycje w innowacje oraz badania na rzecz zdrowia i środowiska. To założenia programu Horyzont 2020, którego inauguracja odbędzie się 7 listopada w Warszawie.


Naukowiec w laboratorium
Fot. Fotolia

Czym jest program Horyzont 2020?

Program Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych w Unii Europejskiej (UE). Do dyspozycji ośrodków badawczych jest ponad 70 mld euro.  Celem programu jest zapewnienie finansowania innowacyjnych projektów od koncepcji po ich realizacje.

Założenia programu Horyzont 2020

  • stworzenie uproszczonego modelu finansującego badania naukowe
  • sprawiedliwy podział środków pomiędzy małymi i dużymi projektami
  • wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp do innowacji krajom i regionom o mniejszych zasobach

3 filary programu

Program Horyzont 2020 finansuje 3 obszary badawcze. Wspiera badania pionierskie, badania na rzecz wzmacniania roli UE w przemyśle oraz badania na rzecz kwestii społecznych związanych ze zdrowiem czy środowiskiem.

Konferencję „Horyzonty nauki. Program Horyzont 2020: fundusze na badania i innowacje w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej” zainauguruje minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wraz z unijną komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Zobacz także