Hanna Trojanowska - pełnomocnikiem rządu ds. polskiej energetyki jądrowej

Premier Donald Tusk powołał pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. Została nim Hanna Trojanowska.


Na mocy rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów 12 maja br. Hanna Trojanowska jako pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, będzie podejmować i realizować działania na rzecz rozwoju tego sektora. Zgodnie z przepisami, do jej zadań należeć ma opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu programu polskiej energetyki jądrowej, w którym zawarte będą m.in. informacje na temat liczby, wielkości i możliwych lokalizacji elektrowni jądrowych. Przewidziano ponadto, że przy opracowywaniu i wdrażaniu programu H.Trojanowska będzie współpracować z Polską Grupą Energetyczną SA.

Hanna Trojanowska była dyrektorem Departamentu Energetyki Atomowej (wcześniej Departamentu Badań i Rozwoju) w PGE SA, gdzie pracuje od 1997 r. Od 2005 roku koncentrowała się na pozyskiwaniu analiz dotyczących m.in. uzasadnienia wdrożenia energetyki atomowej jako ekonomicznie uzasadnionej opcji rozwoju systemowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce na podstawie prac prowadzonych w kraju do 1990 roku oraz zakresu potrzebnych działań do uruchomienia rozwoju energetyki atomowej i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Ukończyła elektroenergetykę na Politechnice w Pradze, specjalność: energetyka jądrowa oraz podyplomowe studia menadżerskie na SGH w Warszawie. Przez dwa lata była stypendystką Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w brytyjskim departamencie bezpieczeństwa jądrowego w Bristolu. Tam pracowała również w firmie Nuclear Electric przy projekcie budowy elektrowni atomowej Sizewel B., opartej na amerykańskiej technologii PWR (reaktor wodny ciśnieniowy). Odbyła też staż w instytucie Energii Atomowej w Świerku.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących energetyki jądrowej.

 


Zobacz także