Grupa Wyszehradzka na temat pakietu energetyczno – klimatycznego

W najbliższą środę (5 listopada) na Zamku Królewskim odbędzie się posiedzenie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów bałtyckich. Wśród najważniejszych tematów rozmów znajdzie się kwestia pakietu energetyczno – klimatycznego i budowy koalicji państw popierających polskie stanowisko. Gospodarzem spotkania premierów siedmiu krajów jest Polska, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Grupie.


Do Warszawy zjadą najważniejsi politycy z Europy Środkowo – Wschodniej. Pierwsza część szczytu, w której pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska, wezmą udział premierzy: Czech Mirek Topolanek, Słowacji Robert Fico oraz Węgier Ferenc Gyurcsany poświęcona będzie kwestiom pakietu klimatyczno-energetycznego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Politycy poruszą także temat światowego kryzysu finansowego.

Podczas drugiej sesji szefowie rządów będą dyskutować na temat bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, projektu Partnerstwa Wschodniego oraz aktualnej sytuacji politycznej na Białorusi, w Rosji, Gruzji i na Ukrainie. W drugiej części szczytu, obok premierów państw V4, udział wezmą szefowie rządów państw bałtyckich: Litwy Gediminas Kirkilas, Łotwy Ivars Godmanis oraz Estonii Andrus Ansip.

Polska od lipca 2008 r. przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej. Do priorytetów polskiego przewodnictwa należą m.in.: promowanie dialogu społeczno-obywatelskiego i pogłębianie więzi między krajami tworzącymi Grupę. Polskim celem jest także rozwój współpracy w ramach GW dla wzmocnienia pozycji regionu na forum UE, współpraca państw Grupy oraz partnerów zewnętrznych (Japonia, kraje Beneluksu, Rada Nordycka, Izrael, państwa GUAM), np. na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz problematyki klimatycznej. Ważnym elementem polskiej prezydencji są także działania na rzecz wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz liberalizacja polityki wizowej, szczególnie wobec Białorusi. Polska, w trakcie swojego przewodnictwa, chce także skoordynować działania czeskiej prezydencji w Radzie UE z działaniami podejmowanymi przez Grupę.

Grupa Wyszehradzka (GW, V4) jest elastycznym mechanizmem współpracy i trwałym elementem polityki zagranicznej czterech państw: Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Współpraca opiera się na trwającym rok przewodnictwie oraz spotkaniach przedstawicieli czterech krajów członkowskich na różnym szczeblu. Kraj sprawujący prezydencję opracowuje program współpracy. Okres przewodnictwa wyznaczają doroczne, oficjalne spotkania premierów. Współpraca wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej obejmuje dialog polityczny (spotkania prezydentów, premierów, parlamentarzystów) oraz działania resortów i władz regionalnych. Kraje współpracują w takich dziedzinach, jak: polityka zagraniczna i obronna, infrastruktura i transport, gospodarka, ochrona środowiska, problematyka społeczno-kulturalna. Główną formą kooperacji są konsultacje międzyresortowe, w wyniku których powstają wspólne programy działań, realizowane przez zainteresowane ministerstwa i urzędy. Współpraca z państwami trzecimi w formule GW + dotyczy przede wszystkim państw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Dla państw GW istotne są także kontakty z ugrupowaniami regionalnymi – Radą Nordycką, Beneluksem i Państwami Bałtyckimi.

Więcej informacji udziela: Magdalena Krzymowska, Centrum Informacyjne Rządu, tel. 022 694 68 11, tel. kom.: 602 121 006.


Zobacz także