Grupa Wyszehradzka: jednym głosem o przyszłości Europy

Premier Beata Szydło poinformowała, że szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) przyjęli w czwartek deklarację o przyszłości Europy, która zostanie zaprezentowana na szczycie UE w Rzymie. Konieczność reform UE, zachowanie jedności Unii, wzmocnienie demokratycznej kontroli – to niektóre z postulatów zawartych w deklaracji.


Widok na czterech premierow na tle flag. 1 z 4
fot. P.Tracz/KPRM

Plan V4 na Europę

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że ze szczytem w Rzymie wiążą się nadzieje m.in. na to, że Unia Europejska będzie spełniała oczekiwania Europejczyków. Według niej dyskusja powinna dzisiaj toczyć się nie o tym czy mniej, czy więcej Europy, lecz o tym, że Europa powinna być lepsza. Lepsza Europa oznacza, że instytucje europejskie i UE powinny zajmować się realnymi sprawami Europejczyków. Powinna pochylać się nad tymi kwestiami, które dzisiaj ich nurtują i są ich problemami. Powinna im gwarantować bezpieczeństwo, godne życie, sprawiedliwość i jednakowe traktowanie poszczególnych państw członkowskich– podkreśliła szefowa rządu.

Przyjęliśmy dzisiaj wspólne stanowisko, deklarację o przyszłości Europy, którą będziemy prezentowali wspólnie, jako Grupa Wyszehradzka na szczycie w Rzymie – poinformowała premier Beata Szydło. To jest nasz plan na Europę – plan na Europę Grupy Wyszehradzkiej – podkreśliła szefowa rządu.

W tym planie podkreślamy konieczność reformy Unii Europejskiej, w związku z negatywnymi zmianami w UE, a także w otoczeniu zewnętrznym. Podkreślamy, iż kluczowe jest zachowanie jedności Unii. Każdy model przyszłej współpracy musi gwarantować integralność, spójność wspólnego rynku, strefy Schengen i samej Unii– poinformowała polska premier. Nie zgadzamy się na podziały w Unii, ponieważ jest to najprostsza droga do osłabienia Europy – podkreśliła Beata Szydło.

Jak dodała, zgodziliśmy się, że mamy podobne plany w zakresie wspólnego rynku, w szczególności usług i rynku cyfrowego. Jednocześnie zgodziliśmy się, że należy pilnie przeciwstawiać się protekcjonizmowi, szczególnie na rynku pracy.

Dla Grupy Wyszehradzkiej jest ważne, aby reforma Unii zakładała równość interesów wszystkich krajów członkowskich. Zmiany w strefie euro nie mogą prowadzić do trwałych pęknięć w Unii Europejskiej – zaznaczyła premier Szydło. V4 widzi potrzebę rozwinięcia działalności UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony granic i bezpieczeństwa zewnętrznego. Wszelkie nowe formy bezpieczeństwa muszą zakładać spójność z celami i działaniami NATO – podkreśliła.

V4 za wzmocnieniem państw narodowych w procesie decyzyjnym UE

Zgodziliśmy się, że należy wzmocnić demokratyczną i narodową kontrolę nad procesami legislacyjnymi i politycznymi w UE. Oznacza to wyraźne wzmocnienie państw narodowych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej – poinformowała szefowa rządu.

Jak zaznaczyła premier na spotkaniu, szefowie rządów V4 uzgodnili, że oczekują od przewodniczącego Donalda Tuska, iż wcześniej zostaną uzgodnione propozycje związane z reformami Unii Europejskiej. Uzgodniliśmy, że w Rzymie spotkamy się już tylko po to, ażeby wspólnie ogłosić nowy plan dla Europy – mówiła Beata Szydło. Zadeklarowała, że Grupa Wyszehradzka jest gotowa, by najbliższe kilkanaście dni poświęcić na wypracowanie dobrego planu dla Europy. Jego podstawę stanowi przyjęta w czwartek przez szefów rządów państw V4 wspólna deklaracja o przyszłości Europy.

Grupa Wyszehradzka przeciwna nieuczciwym praktykom rynkowym

Jak przekazała premier Beata Szydło, na spotkaniu - z inicjatywy premiera Słowacji Roberta Fico - omawiano też niezwykle istotną kwestię podwójnej jakości żywności. „Polska popiera wszelkie działania zmierzające do eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych i ochrony interesów konsumentów”– mówiła szefowa rządu. Jednocześnie podkreśliła, że jakość polskiej żywności utrzymana jest na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki wielu kontroli przeprowadzonych przez Biuro Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej. Polska żywność jest coraz bardziej ceniona i chętnie kupowana przez konsumentów z innych państw członkowskich UE oraz zdobywa rynki w państwach trzecich.

Dostrzegamy poważny problem, który pojawia się z jakością żywności sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej i nierównością traktowania poszczególnych rynków. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, żeby powołać zespół roboczy, który będzie się tym zajmował. Podjęliśmy decyzję, że w poniedziałek na spotkaniu ministrów rolnictwa nasi ministrowie ten temat będą podejmowali – podkreśliła premier Beata Szydło. Poinformowała, że występujemy z apelem do Komisji Europejskiej, aby przestrzegała rezolucji Parlamentu Europejskiego, które były podjęte w tej sprawie. Państwa V4 apelują o to, by ten temat był niezwykle wnikliwie i uważnie traktowany przez Komisję Europejską. Beata Szydło powiedziała, że z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej umówili się na ścisłą współpracę w tej sferze. Polska popiera wszelkie działania zmierzające do eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych i ochrony interesów konsumentów – podkreśliła szefowa rządu.


Zobacz także