Grupa Przyjaciół Polityki Spójności spotkała się z Schulzem i Barroso

Premier Tusk spotkał się w piątek w Bratysławie z przewodniczącymi Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz szefami rządów i przedstawicielami kilkunastu państw UE. Tematem rozmów była m.in. rola polityki spójności w tworzeniu miejsc pracy i wspomaganiu wzrostu gospodarczego.


To kolejne spotkanie Grupy Przyjaciół Polityki Spójności. Grupę tę tworzą państwa zabiegające o utrzymanie bądź zwiększenie roli polityki spójności w opracowywanym nowym budżecie unijnym na lata 2014-2020.

W przyjętej na spotkaniu deklaracji uczestnicy podkreślają, że polityka spójności jest "motorem unijnego wzrostu gospodarczego, instrumentem wsparcia inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na poziomie Unii oraz reform strukturalnych na poziomie narodowym. Stanowi szansę zarówno dla mniej rozwiniętych regionów Wspólnoty, jak i dla beneficjentów Unii".

- Polityka spójności, a więc te miliardy euro, setki miliardów euro, które inwestuje się bezpośrednio najczęściej w infrastrukturę, to (…) najskuteczniejsze narzędzie będące dzisiaj w dyspozycji UE na rzecz wzrostu - powiedział premier Tusk na poprzednim spotkaniu Grupy Przyjaciół Polityki Spójności w Budapeszcie.

Polska jest unijnym liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych - w perspektywie finansowej od 2007 r. otrzymaliśmy 32 mld euro, Hiszpania 16 mld euro, a Niemcy 13 mld euro.

 


Zobacz także