Gotowy projekt zmian w ustawie o ratownictwie medycznym

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa spotkała się w czwartek z ratownikami medycznymi w szpitalu w Staszowie (woj. świętokrzyskie). Przy tej okazji, towarzyszący jej wiceminister zdrowia, Marek Tombarkiewicz ogłosił, że projekt dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w tym tygodniu trafi do konsultacji społecznych.


Spotkanie Beaty Kempy w Staszowie. 1 z 11
fot. KPRM

Przedstawiciele rządu, w Dniu Ratownictwa Medycznego, podziękowali ratownikom medycznym za ich zaangażowanie i poświęcenie w codzienną ofiarną służbę.

Karetka dla staszowskiego szpitala

Minister Beata Kempa przekazała szpitalowi w Staszowie jedną z karetek pogotowia z zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży. Zgodnie z postanowieniami ustawy o zabezpieczeniu organizacji wizyty ojca świętego Franciszka i ŚDM, zobowiązaliśmy się, że sprzęt, który zostanie zakupiony na owo zabezpieczenie, będzie sukcesywnie przekazywany i będzie służył mieszkańcom naszego kraju – chorym, cierpiącym. Będzie podstawowym sprzętem dla tych, którzy w sposób profesjonalny niosą pomoc – powiedziała.

Zdaniem szefowej kancelarii premiera Światowe Dni Młodzieży były testem dla państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Ratownicy medyczni w sposób szczególny przysłużyli się do tego, że opinia o zabezpieczeniu ŚDM, obok spraw dotyczących bezpieczeństwa, była najlepsza i perfekcyjna, najlepsza z możliwych – powiedziała.

Ponadto, minister Beata Kempa przekazała ratownikom podziękowania i  list od Premier Beaty Szydło, w którym szefowa rządu wyraziła uznanie za ich pracę podczas ŚDM i wizyty papieża w Polsce.

Konsultacje społeczne tzw. dużej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym

Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w tym tygodniu trafi do konsultacji społecznych  – ogłosił w Staszowie wiceszef resortu zdrowia, Marek Tombarkiewicz.

Projekt przede wszystkim spowoduje, że państwowe ratownictwo medyczne będzie służbą powołaną do pomocy dla wszystkich potrzebujących, nie służbą nastawioną na zysk – zadeklarowała minister Tombarkiewicz. To było jedno z najważniejszych zagadnień dla resortu zdrowia podczas prac nad zmianami w funkcjonującej od 2006 r. ustawie. Zdaniem wiceministra, tzw. duża nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zakłada wiele istotnych zmian, postulowanych przez to środowisko.

Zgodnie z zapowiedzią z expose premier Beaty Szydło, projekt zmian w przepisach zakłada upaństwowienie systemu. Tak, żeby system państwowego ratownictwa medycznego nie służył zarabianiu pieniędzy, tylko służył przede wszystkim ratowaniu życia ludzkiego i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa wszystkich obywateli – zadeklarował wiceminister zdrowia. Dodatkowo, w dokumencie zawarto zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnienia poprzez dobrze opłacane etaty dla pracowników ratownictwa medycznego i zagwarantowanie trzyosobowych podstawowych zespołów.

 


Zobacz także