Fundusz sołecki szansą dla lokalnych społeczności

Rząd przeznaczy więcej pieniędzy na fundusz sołecki. Gminy zyskają środki np. na budowę placów zabaw czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Moneta jednozłotowa na mapie Europy.
Fot. Fotolia

Zachętą dla gmin do podejmowania decyzji o utworzeniu funduszu jest możliwość zwiększenia o 10 proc. zwrotu z budżetu państwa za wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego. Powinno to spowodować większe zainteresowanie gmin tworzeniem funduszu, ponieważ środki te będą służyć poprawie warunków życia lokalnych społeczności. Mogą być również wykorzystywane na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Kilka sąsiadujących lub graniczących ze sobą sołectw będzie mogło zrealizować wspólne przedsięwzięcie - np. zbudować plac zabaw. Jedno sołectwo zakupi wyposażenie, drugie - sfinansuje koszty ogrodzenia, trzecie - zapewni wygodny dojazd.

Możliwe będzie zwiększenie środków funduszu sołeckiego. Zaproponowano, że do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, rada gminy będzie mogła określić zasady zwiększenia środków funduszu przypadającego na poszczególne sołectwa ponad limit określony ustawą.


Zobacz także