Fundacja Itaka i eksperci o poszukiwaniu osób zaginionych

Co roku w Polsce ginie bez wieści ok. 15 tys. osób. O metodach ich poszukiwania rozmawiali w środę w Warszawie eksperci zaproszeni przez Fundację Itaka. W otwarciu dwudniowej konferencji "Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i Europie" uczestniczyła również małżonka premiera Małgorzata Tusk.


- Takie spotkania są bardzo potrzebne, czego dowodem jest, jak wiele tematów, które poruszaliśmy w zeszłym roku, udało się wcielić w życie, jak bardzo posunęliśmy się do przodu - powiedziała Małgorzata Tusk podczas otwarcia konferencji w siedzibie MSW.

Małżonka premiera nawiązała też do głośnych przypadków zaginięć dzieci w ostatnim roku i przypomniała, że każdy taki przypadek był wielką rodzinną tragedią. Podkreśliła również rolę, jaką we wsparciu rodziców poszukujących zaginionych dzieci pełni telefoniczny numer 116 000, notujący rocznie ok. 20 tys. połączeń.

- Dyżurują przy nim specjaliści Fundacji Itaka, w dużej mierze wolontariusze, którzy wiedzą, jak bardzo ich pomoc jest potrzebna, gdy po drugiej stronie jest człowiek, który cierpi i boi się o życie swojego dziecka. Czasami ten telefon jest dla niego jedyną pomocą i pocieszeniem - podkreślała Małgorzata Tusk.

Wyraziła także nadzieję, że system alarmowy w sprawie zaginionego dziecka Child Alert zacznie działać w Polsce w przyszłym roku.

W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, służb publicznych i administracji państwowej z Polski i innych krajów europejskich, zajmujący się kwestiami związanymi z poszukiwaniem osób zaginionych. Są to m.in. eksperci Fundacji Itaka i członkowie Missing Children Europe - europejskiej federacji skupiającej organizacje pozarządowe, zajmujące się poszukiwaniami zaginionych, a także przedstawiciele policji i GOPR-u.

Uczestnicy omawiają m.in. zmiany w działaniach i procedurach poszukiwawczych w Polsce, doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz USA w tym zakresie, działanie telefonu 116 000 w sprawie zaginionego dziecka oraz możliwość stworzenia w Polsce bazy danych DNA osób zaginionych.

Co roku w Polsce ginie bez wieści około 15 tys. osób. W 2011 roku policja odnotowała 
15 616 zgłoszeń zaginięcia, w tym 151 zaginięć dzieci do lat 7, 482 dzieci do lat 13 oraz 
3697 nastolatków w wieku 12-17 lat. 


Zobacz także