"Forum dla Rodziny" w Lublinie: Przedszkole i szkoła - nowy rozdział w życiu dziecka

To już 5. regionalna debata poświęcona polityce prorodzinnej.


Logotyp akcji "Forum dla Rodziny"
Fot. KPRM

Systemowe rozwiązania w opiece nad małym dzieckiem oraz wsparcie rodzin w zakresie żywienia i promowania zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży. Wokół tych tematów toczyła się dyskusja podczas "Forum dla Rodziny" w Lublinie.

Więcej miejsc w przedszkolach

Wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki mówił o dotacjach przedszkolnych, które mają się przyczynić do większego upowszechniania wychowania przedszkolnego. Wspomniał także, że w ramach przyszłorocznego budżetu rząd przeznaczy 1,6 mld zł dla samorządów na wsparcie i rozwój wychowania przedszkolnego.

6-latki w szkołach

Tadeusz Sławecki przedstawił też nowe propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące 6-latków. Dzieci, które od września 2014 pójdą do pierwszej klasy, będą uczyć się w przyjaznej atmosferze i w jeszcze lepiej dopasowanym do swojego wieku otoczeniu.

Prawa dziecka

Z kolei Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podkreślił, że poszczególne etapy rozwoju dziecka (opieka, przedszkole, szkoła, dalsze kształcenie) powinny być spójne i płynne.

Podziękował również przedstawicielom resortów edukacj oraz pracy i polityki społecznej za stworzenie w ostatnich latach rozwiązań, które ułatwiły dzieciom większy dostęp do ich praw. Chodzi np. o więcej miejsc w przedszkolach czy przedszkola za złotówkę.

Lubelskie "Forum dla Rodziny"

W debacie uczestniczyli też: podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego oraz prezydent Lublina.

Debaty Forum dla Rodziny

Pierwsze "Forum dla Rodziny" odbyło się w październiku 2013 w Warszawie. Premier i przedstawiciele 6 ministerstw dyskutowali wtedy z przedstawicielami środowisk zaangażowanymi w sprawy ważne dla polskich rodzin.

Podczas Forum podsumowaliśmy działania z ostatnich kilku lat, a szczególnie roku 2013,czyli Roku Rodziny.

Potem podobne, regionalne spotkania odbyły się w Dąbrowie Górniczej, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Lublinie.

Wnioski na przyszłość

Dzięki wnioskom z debat regionalnych zdefiniujemy problemy i wyzwania. Na początku 2014 podsumujemy efekty konsultacji. Podczas ogólnopolskiego Forum w Warszawie przedstawimy wnioski i plan kompleksowych działań prorodzinnych, jakie rząd podejmie do końca kadencji.

Rok Rodziny

Debaty regionalne to także dobra okazja do podsumowanie pakietu, który rząd zrealizował w ramach Roku Rodziny, w skład którego wchodzą takie działania, jak:

  • wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich,
  • uruchomienie rządowego programu dofinansowania in vitro,
  • obniżenie opłat do max 1 zł za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
  • zwiększenie do 80% dofinansowania przez państwo budowy żłobków w ramach rządowego programu "Maluch",
  • nowy program "Mieszkanie dla Młodych", który zacznie obowiązywać od stycznia 2014 r.

Więcej o polityce prorodzinnej rządu na www.rodzina.gov.pl.


Zobacz także