Forum dla Rodziny: dialog społeczny w Kancelarii Premiera

- Konieczny jest dialog. Musimy wspólnie zastanowić się nad tym jak pomóc rodzinie – powiedział premier Tusk. W sesji plenarnej Forum dla Rodziny biorą udział przedstawiciele rządu, środowisk społecznych oraz akademickich. Rozmówcy debatują o dotychczasowych i możliwych do wprowadzenia rozwiązaniach polityki rodzinnej.


Sesja plenarna Forum dla Rodziny, na pierwszym planie tata z dzieckiem 1 z 20
Maciej Śmiarowski/KPRM
Sesja plenarna Forum dla Rodziny, na pierwszym planie tata z dzieckiem
Sesja plenarna
Sesja plenarna Forum dla Rodziny, na pierwszym planie mama z dzieckiem
Premier idzie w stronę mównicy
Przemówienie premiera, zdjęcie 1
Sesja plenarna, widok z góry
Sesja plenarna zdjęcie 1
Przemówienie premiera, zdjęcie 2
Przemówienie premiera, zdjęcie 3
Sesja plenarna, zdjęcie 2
Przemówienie premiera, zdjęcie 4
Sesja plenarna, zdjęcie 3
Sesja plenarna, zdjęcie 4
Sesja plenarna, zdjęcie 5
Minister Szumilas bierze udział w panelu tematycznym
Panel: Przedszkole i szkoła
Minister Nowak na panelu o mieszkaniach dla rodzin
Panel: Miejsce do mieszkania
Minister Sienkiewicz na panelu o bezpieczeństwie, zdjęcie 1
Panel: Bezpieczna rodzina
Minister Sienkiewicz na panelu o bezpieczeństwie, zdjęcie 2
Panel: Bezpieczna rodzina
Rozmowy w panelu o rodzinie i pracy
Panel: Rodzina i praca
Rozmowy w panelu Tato polski
Panel: Tato polski
Dziewczynka rysuje w kąciku zabaw
Kącik zabaw dla dzieci

Rok Rodziny nie może być ograniczony do roku kalendarzowego

– Rok Rodziny nie może być ograniczony do roku kalendarzowego. To musi być Czas Rodziny i chyba zapowiedzią tego jest dzisiejsze spotkanie – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwrócił uwagę, że już tysiące ludzi skorzystały z urlopu rodzicielskiego. – Cieszę się, że dziś w KPRM słychać tak wyraźnie radosne małe dzieci – powiedział. Podkreślił, że trwa budowa żłobków, ale wciąż jest przestrzeń, gdzie trzeba wspierać samorządy w tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dodał, że kolejne działania, m.in. wspieranie rodziców powracających do pracy będą wspierane także z funduszy unijnych. Podkreślił także potrzebę wprowadzenia Karty Rodzin Wielodzietnych. Dodał, że w takich rodzinach w Polsce żyje 3,3 mln osób.

Promowanie roli ojców w wychowaniu dzieci i propozycje Kongresu Kobiet

Dr Agnieszka Graff stwierdziła, że rząd musi znaleźć sposób by wspierać równość wychowania przez matki i ojców. Poinformowała, że Kongres Kobiet proponuje m.in. wydłużenie urlopu ojcowskiego do 4 tygodni (z obecnie przysługujących 2 tygodni) oraz uelastycznienie urlopu rodzicielskiego, tak by można było go wykorzystać do 7 roku życia. Dodała, że popiera rozwiązania wprowadzone przez rząd, które wspierają przedszkola. – Kongres Kobiet jest tutaj po Pana stronie – powiedziała do premiera. Apelowała również o przeprowadzenie kampanii promującej ojcostwo.

Mieszkalnictwo i postrzeganie rodziny – głos Rzecznika Praw Obywatelskich

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, prosiła o postrzeganie rodziny nie jako odbiorcy świadczeń i przedmiotu polityki, ale jako podmiotu gospodarczego, „firmy, która jest stabilna i nie zwalnia seniora”. Zwróciła również uwagę na kwestię mieszkalnictwa, szczególnie budowę tanich mieszkań na wynajem. Podniosła również m.in. potrzebę deinstytucjonalizacji hospicjów.

Konieczne kompleksowe podejście do polityki rodzinnej

Prof. dr hab. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej podkreślił, że polityka rodzinna musi być elastyczna i kompleksowa. Zwrócił uwagę na potrzebę działań skierowanych do osób starszych i niesamodzielnych.

Rodzina, czyli inwestycja w przyszłość

Irena Wóycicka zaznaczyła, ze inwestowanie w rodziny to inwestowanie w naszą przyszłość i rozwój społeczny. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta również zwróciła uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do kwestii rodziny. Wśród kwestii wymagających działań wymieniła temat tanich mieszkań na wynajem dla ludzi młodych oraz wspomaganie większego zaangażowania mężczyzn w wychowanie dzieci.

Badania statystyczne – jakie są powody wstrzymywania się z decyzją o posiadaniu dzieci?

prof. Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził, że konieczne jest przeprowadzenie diagnozy społecznej dotyczącej dzietności. Przywołał dane statystyczne na temat tzw. rezerwy prokreacyjnej, czyli ludzi którzy chcieliby mieć dzieci, ale z różnych powodów nie mogą sobie na nie pozwolić. Wśród powodów dla których młodzi ludzie wstrzymują się z decyzją o posiadaniu dzieci wymienił m.in. lęk przed obniżeniem standardu życia, niepłodność i warunki mieszkaniowe.

Głos rodzin wielodzietnych

Joanna Krupska, Prezes Związku Dużych Rodzin 3+, poinformowała, że dzieci z rodzin wielodzietnych stanowią 1/3 dzieci z polskich rodzin. Zwróciła uwagę na problem dyskryminacji i postrzegania rodzin wielodzietnych jako rodzin patologicznych. Podkreśliła także, że im bardziej polityka rodzinna będzie skuteczna, tym mniej będzie potrzebna polityka socjalna. Wśród wprowadzonych i wprowadzanych przez rząd zmian korzystnych dla rodzin wielodzietnych wymieniła m.in. ulgę podatkową, wprowadzenie rocznego urlopu rodzicielskiego oraz Karty Dużych Rodzin.

Młodzi rodzice to olbrzymi potencjał społeczny

Magdalena Maciejska-Szlaps, reprezentująca Stowarzyszenie „Matki I Kwartału”, zaznaczyła że w młodych rodzicach drzemie olbrzymi potencjał społeczny. – Cieszy nas to, ale czujemy też ogromną odpowiedzialność. Czujemy ogromne zaufanie i nie ustajemy w pracy – powiedziała. Mówiąc o możliwych rozwiązaniach w polityce rodzinnej zaznaczyła, że konieczne jest wpieranie udziału ojców w wychowaniu dzieci.

***

Forum dla Rodziny

W kontekście ogłoszonego na początku 2013 r. przez premiera Donalda Tuska tzw. Roku Rodziny, rządowi szczególnie zależy na nawiązaniu dialogu ze wszystkimi stronami zainteresowanymi tematem polityki prorodzinnej. Forum miało charakter konsultacyjny i mamy nadzieję, że jego efektem będzie wypracowanie kierunków działań i kolejnych długofalowych rozwiązań wspierających rodziny. Jest to szczególnie istotne w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską w najbliższych latach.

W przyszłym miesiącu zaplanowane są również fora regionalne poświęcone tematyce rodziny. Natomiast na początku 2014 roku obędzie się podsumowanie cyklu na ogólnopolskim kongresie w Warszawie. Wtedy też, przedstawione zostaną wnioski oraz plan kompleksowych działań prorodzinnych, jakie rząd podejmie do końca kadencji.

Więcej informacji o działaniach rządu na rzecz rodziny można znaleźć na rządowej stronie www.rodzina.gov.pl


Zobacz także